OM OSS

norn logo in black
1992 frigjorde internet information att flöda fritt, oavsett vart i världen vi befann oss.

Non-Fungible Tokens (NFT:er) är i färd med att omdefiniera konceptet av ägande och upplösa gränsen mellan det digitala och det fysiska.

Kryptovalutor möjliggör digitala pengar. NFTer möjliggör digital egendom.
Tillsammans utgör de grunden för Web3.0 — en vision av internet som vi ser har potential att skapa välstånd och frihet för individer, kreatörer och gemenskaper världen över.

Men NFTs och Web3 är fortfarande i sin linda; kaotiskt, riskfyllt och svårnavigerat.

Därför startade vi NORN med ett tydligt uppdrag:
att utbilda, informera och föra samman den växande nordiska gemenskapen av Web3.0 pionjärer; våra NORNs — kreatörer, samhällsbyggare & skapare.

Tillsammans har vi kraften att lära oss av det förflutna, mötas i nuet och forma framtiden.

Välkommen ombord!
Följ oss

@NORN.XYZ