Guider

Hur Du Gör din Egen Undersökning (DYOR)

Har du investerat i något som endast gått ner i värde efter ditt köp? Det är troligen för att du inte gjorde tillräckligt med egen research på projektet först. I samband med lanseringen av Aptos och de stora airdropen tycker vi att det är relevant att diskutera ämnet Do Your Own Research (DYOR).
Hur Du Gör din Egen Undersökning (DYOR)
Du läser:  
Hur Du Gör din Egen Undersökning (DYOR)

Under  lanseringen av Aptos och airdropen av $APT token så både skojades och diskuterades det vilt om hur man fortfarande i krypto kan tjäna pengar genom att vara på rätt plats rätt tid. Att kunna urskilja relevant fakta blir därmed en viktig komponent för att göra en lyckad investering. Därför är bland det viktigaste i samband med en investering är att göra sin egen research, vi kallar det DYOR = Do Your Own Research. Som vår co-founder Vahid Toosi ofta säger “Don’t trust, verify”. Här ger vi dig tre tips som du kan använda för din DYOR.

1. Teamet

Den kanske absolut viktigaste komponenten av ett startup är teamet. Kryptoprojekt är ofta tidiga och kan jämföras med startups 99.9% av tiden. När vi analysera teamet kollar vi framförallt på tre aspekter för att skapa en helhetsbild av teamet.

Vad är dynamiken mellan team-medlemmarna?

I ett idealt scenario vill man se ett team vars medlemmar kompletterar varandra med sina färdigheter och kompetenser. I krypto är team ofta tekniskt överviktade. Det är givetvis naturligt för en så pass ny och teknikintensiv sektor. Faktumet att team ofta är tekniktunga är dock något som har begränsat Web3 från adoption av den bredare massan. Man skulle kunna säga att produkterna är “designade av ingenjörer för ingenjörer”. Därför, försök att  hitta team med flertalet färdigheter, såsom erfarenhet från olika affärsområden, marknadsföring, design och givetvis även tech.

Har utvecklarna erfarenhet med blockkedjor?

För att utveckla kompetens inom ett område krävs erfarenhet. I och med att man inte kan skriva över saker på blockkedjan så är det viktigt att misstags inte begås och att man gör rätt från början. Därför rekommenderar vi att du utvärderar hur mycket erfarenhet teamets utvecklare har med blockkedjor och smarta kontrakt. Detta kan göras genom t.ex. att undersöka utvecklarnas aktivitet på Github eller LinkedIn profiler.

Har teamet avslöjat sina identiteter (doxxat sig själva)?

Nuförtiden är doxxade team vanligare, men det har inte alltid varit så. Väljer ett team eller dess grundare att inte vara transparenta och doxxa sig själva, så är det en stor varningsflagga projektets kredibilitet.

2. Token

Om man investerar i ett kryptoprojekt så görs det ofta i deras token. När man analyserar tokens och deras tokenomier finns det mycke data att tillgå. Men då det kan snabbt bli väldigt rörigt och tekniskt, vill vi dela med oss av tre tips för hur du via ett projekts token kan forma en bild av dess potential.

Hur mycket tokens cirkulerar fritt?

Den cirkulerande mängden tokens är andelen tokens som kan handlas med på marknaden. I fallet Aptos cirkulerar endast 13% av den totala mängden tokens på $APT (1 Miljard dollar marknadsvärde). Resterande mängd  tokens är upplåsta i vesting-program och hålls av diverse investerare. Dessa 13% kan generellt sätt anses vara en låg fri mängd tokens och kan således som leda till låg likviditet, vilket kan leda till snabba svängar både upp och ned i tokenpriset.

Hur är tokensen uppdelade?

Idealt så vill man ha en jämn fördelning av tokens mellan alla användare, och undvika en stark koncentration av tokens hos en liten grupp människor. I fallet Aptos håller riskkapitalister en stor andel av alla tokens. Det är sällan ett gott tecken eftersom dessa riskkapitalister oftast är insentiverade att sälja vid höga värderingar, speciellt under rådande ekonomiska förutsättningarna.

Är teamets tokens låsta?

Nu kommer vi tillbaka till vesting-programmen och frågar oss när teamet och deras rådgivare kan börja sälja sina tokens? Korta vesting-program är aldrig ett bra tecken, eftersom det betyder att teamet får en möjlighet att lösa in sina tokens utan att leverera visionen och produkten de utlovat. Du kan hitta och undersöka Aptos plånböcker på Aptos Explorer här.

3. Användningsområden

Sist men inte minst skall vi titta på användningsområdena för projektet och dess tokens. Precis som med vilken startup som helst, borde ett projekt ha tydliga användningsområden som förbättrar våra liv eller löser våra problem. Detta är ett oerhört brett ämne och kräver mycket kritiskt och självständigt tankearbete, vilket blir helt  avgörande.

Vad är användningsområdets livslängd?

Är problemet som projektet löser något som kommer vara relevant över en längre period? Man vill helst hitta något med en obestämd livslängd. Till exempel ett projekt som jobbar mot att föra över data från riktiga världen till blockkedjan på ett smart sätt har troligen en väldigt lång livslängd.

Finns det potential för en efterfrågechock?

Syftet är att bilda sig en uppfattning om användningsområdena för ett projekts token och ifall den har potential att skapa en stor efterfrågechock (eller utbudschock). Det innebär att en token kan ha vissa funktioner som resulterar i  att många människor samtidigt vill köpa tokens. Efterfrågechocker driver upp priset, och att identifiera sådana situationer är extremt värdefullt som investerare.

Vi hoppas att vi har hjälpt dig att förbättra din “Do Your Own Research” -  så att du kan fatta bättre investeringsbeslut från och med nu!

Har du några egna tips du vill dela med dig av,  skriv i vår Discord eller maila in till oss!