Guider

Hur du skattar på NFT:er och krypto 2023

Att skapa, handla och sälja NFT:er är skattepliktiga händelser och att deklarera dem korrekt upplevs många gånger som krångligt. Vi har därför bett Carl Gärdsell, medgrundare av skattetjänsten Divly att skriva en artikel om skattefrågor kopplat till krypto och NFT:er.
Hur du skattar på NFT:er och krypto 2023
Du läser:  
Hur du skattar på NFT:er och krypto 2023

Carl Gärdsell är grundare och VD för Divly, ett verktyg som underlättar skattedeklaration på krypto. Ifall du vill bekanta dig med Divly och Carl kan du läsa mer här.

Hur fungerar beskattning av kryptovaluta i Sverige?

I Sverige deklarerar du skatt på dina krypto och NFT köp under en satt period varje år. År 2023 börjar denna period 15 mars och slutar den 2 maj.

I Sverige betalar du en 30% kapitalvinstskatt på dina krypto vinster, medan du kan dra av 70% av förlusterna från dina övriga vinster. Om du har deltagit i staking och på så vis tjänat passiv inkomst, skall du betala 30% ränteinkomstskatt. Ifall du gjort mining eller blivit betald i krypto för arbete skall du betala vanlig inkomstskatt.

Dina transaktioner inom krypto kan alltså vara föremål till:

  • Kapitalvinstskatt
  • Inkomstskatt
  • Ränteinkomst

Så fungerar kapitalvinstskatt och krypto

I kapitel 52 av Sveriges inkomstskattelag klassas kryptovalutor som “Övriga tillgångar”. Det innebär att all handel av kryptovaluta som t.ex. Bitcoin eller Ether måste skattas som inkomstslaget kapital. I princip är du obligerad att betala skatt ifall du har:

  • Sålt kryptovaluta
  • Handlat krypto i utbyte mot en annan
  • Handlat en kryptovaluta för en vanlig valuta
  • Köpt varor eller tjänster med krypto
  • Lånat ut krypto

Beräkning av kapitalskatt på krypto görs i Sverige med den s.k. genomsnittsmetoden. För att räkna ut dina vinster och förluster krävs att du räknar ut omkostnadsbeloppet på varje valuta. Vad betyder det? Jo, du tar priset du sålde för x mängd - priset du köpte för x mängd. Det är skillnaden du blir beskattad på. Detta innebär att ifall du handlat lite mer kommer du stå inför ett ganska stort arbete i kalkylark. Som tur finns det verktyg som Divly som hjälper.

Så fungerar inkomstskatt och krypto

Ifall du har fått betalt i kryptovaluta måste det deklareras som inkomst. Om du behåller krypton du fått kommer du i framtiden behöva betala kapitalskatt på mellanskillnaden, precis som beskrivet i kapitlet ovan.

Till exempel, anta att du tjänar 0.15 ETH värt 10 000 SEK och sedan säljer 0.15 ETH en månad senare för 15 000 SEK. I detta fall skattar du 10 000 SEK som inkomst och 15 000 - 10 000 = 5 000 SEK som kapitalvinst.

Att räkna ut inkomstskatten är dock relativt enkelt. Du summerar värdet på de transaktioner som är föremål för inkomstskatt och skattar sedan enligt skatteprocenten i inkomstdeklarationen punkt 1.1.

Så fungerar ränteinkomstskatt och krypto

Ifall du lånat ut krypto eller deltagit i staking och på så vis tjänat ränta skall du deklarera ränteinkomster. Som kapitalinkomst beskattas det på 30%, men förluster du gjort på räntebetalningar är 100% avdragsgilla.

För att räkna ut det summerar du helt enkelt värdet på transaktioner som räknas som ränteinkomstskatt.

Hur fungerar beskattning av NFT:er i Sverige?

Ifall du enbart handlat med NFT:er beskattas vinsten eller förlusten enligt samma kapitalvinstskatt som krypto eller aktier. Du använder K4 blanketten för att deklarera, och samma regler med 30% skatt på vinsten och 70% avdrag på förlusten gäller.

Ifall du även skapar och säljer NFT:er betraktas det som inkomstskatt. Detta innebär att deklarationsprocessen är annorlunda och du kommer behöva definiera ifall din verksamhet är en hobby eller ifall du skapar NFT:er professionellt.

Ett tips vi vill ge dig är att alltid lägga in ett Öppet Yrkande där du förklarar de metoder du använt för att räkna ut dina NFT-skatter. När du lämnar in ett Öppet Yrkande så minskar du chanserna att behöva betala skattetillägg ifall du gör några misstag i deklarationen. Du kan lägga till ett Öppet Yrkande genom att navigera till Övriga Upplysningar (17) i Skatteverket.

Hur beskattas NFT:er man köpt och sålt?

När man köpt eller sålt NFT:er beskattas dessa transaktioner på samma sätt som handel med kryptovalutor. Försäljningar kommer i dessa fall beskattas under inkomstslaget “kapital”.

För att beräkna vinst eller förlust på köp eller försäljning av NFT:er behöver du först räkna ut det så kallade omkostnadsbeloppet vilket (oftast) är summan av de belopp du sammanlagt har betalat för dina krypto och NFT:er. Man använder sig då av något som kallas genomsnittsmetoden. Eftersom varje NFT, till skillnad från en kryptovaluta, är unik så är detta en relativt enkel process.

För att göra detta tydligt så tar vi ett exempel:

Dag 1: Bosse köper 0.1 ETH för 1000 sek, och köper sedan ”NFT-123” för dessa 0.1 ETH

Dag 2: Bosse säljer samma ”NFT-123” för 0.15 ETH, som då stigit i värde och motsvarar 1500 sek.

Bosse har alltså gjort en vinst på 1500 - 1000 = 500 SEK. Bosse deklarerar detta i sin K4:a blankett och skattar 30% på vinsten. Kom ihåg att Bosse även köpte sin NFT-123 för 0.1 ETH, som vid köptillfället dag 1 motsvarade 1000 sek. Vinst eller förlust ska beskattas även för denna transaktion, vilket räknas ut baserat på inköpspriset (i SEK) för dessa 0.1 ETH vid tidpunkten då han köpte dem.

Dag 1 motsvarade 0.1 ETH 1000 sek, alltså blev det ingen vinst eller förlust. Hade priset på 0.1 ETH däremot stigit i värde från 1000 sek till 1250 sek tills tillfället då han köpte sin NFT-123 så hade han behövt skatta på skillnaden, som då skulle motsvara 250 sek.

I det här fallet gjorde Bosse vinst på sin NFT. Om Bosse istället sålde till förlust kan han dra av 70% av förlusten mot andra eventuella kapitalvinster som han gjort under året.

Om du använder en tjänst som Divly sker ovanstående beräkningar per automatik och du behöver inte hantera eller räkna på varje enskild transaktion.

Hur deklarerar man skatt på NFT:er man köpt och sålt?

Då handel med NFT:er räknas under kapitalvinster och kapitalförluster ska varje NFTs totala vinst eller förlust rapporteras i en K4:a blankett från skatteverket. Det är då viktigt att du anger både omkostnadsbelopp och försäljningspris när du fyller i din K4:a blankett.

Om du vill se alla steg för hur man deklarerar till Skatteverket så kan du följa denna guide från Divly som längst ner förklarar hur du lämnar in din skatterapport till Skatteverket.

NFT:er är ett relativt nytt fenomen vad gäller beskattning. Oavsett om du har handlat eller sålt NFT:er som vanlig inkomst är det därför bra praxis att lämna in ett så kallat “öppet yrkande” hos skatteverket när du deklarerar dina krypto och- eller NFT-transaktioner. Detta minskar risken att du skulle behöva betala ett skattetillägg om du råkat göra ett fel eller en miss i deklarationen. För att lämna in ett öppet yrkande när du deklarerar dina skatter navigerar du till punkt 17 i deklarationen; “Övriga Upplysningar”, och skriver en förklaring av metoderna du använde för att beräkna beskattningen på dina NFT:er.

Hur beskattas NFT:er man själv skapat?

Om du har skapat en NFT och sålt dessa som en del av din privata inkomst (snarare än som kapitalintäkt) kan det hända att Skatteverket anser att detta skall räknas som “inkomst av tjänst”. Det är dock ännu oklart exakt var denna gräns går. Om du exempelvis endast skapat en NFT och sålt den av hobbyintresse är det osannolikt att detta skall klassas som inkomst. Om du istället skapat och sålt en hel kollektion av NFT:er är det mer troligt att detta skall klassas som “inkomst av tjänst”.

Du beskattas även olika beroende på om du skapat en NFT som en privatperson som exempelvis säljer digital konst eller om du gjort det för ett företags räkning. Var gränserna går i det enskilda fallet beror ofta på detaljer och vi rekommenderar därför att kolla upp detta med Skatteverket och- eller en professionell skattejurist.

Vart skall man egentligen börja?

Det finns tre sätt att deklarera skatt på NFT:er eller annan kryptovaluta. När du väljer mellan alternativen så fråga dig själv hur mycket tid du vill lägga på deklarationen. Om det är ett område du helst vill slippa finns alternativet att outsourca arbetet till ett bolag som Divly eller en skattejurist. Samtliga alternativ har olika för- och nackdelar:

Alternativ 1: Räkna ut skatten själv i ett kalkylark

Detta alternativ är förvisso kostnadsfritt men kräver en god förståelse för hur beskattning beräknas på digitala tillgångar samt färdighet i ett kalkylbladsprogram såsom Excel. Handlar det om många transaktioner på flertalet olika börser eller NFT-marknadsplatser kan detta även bli väldigt tidskrävande.

Alternativ 2: Använd en skattetjänst som Divly

Denna typ av tjänst kostar idag från $49 och uppåt per år och prisnivån bestäms av hur många transaktioner du genomfört under året. Genom integration med populära börser, plånböcker och nätverk tar dessa tjänster hand om alla skatteberäkningar och sammanställer den information du behöver i ett format som gör det enkelt att lämna in till Skatteverket (K4 blankett, Ränteinkomster etc.). Du ansvarar dock själv för att transaktionerna registrerats korrekt. Skatteverktyg som dessa sparar generellt sett mycket tid jämfört med exempelvis Excel. Det många användare uppskattar mest av allt med dessa lösningar är att det finns en kunnig support som erbjuder hjälp vid behov. Det är även möjligt att testa tjänsten kostnadsfritt.

Alternativ 3: Anlita en skattejurist

En skattejurist skräddarsyr lösningar efter din situation, frågor och problem och kostar generellt sett omkring 1600-3800 SEK per timme. Då allt arbete sker manuellt bör du räkna med att denna metod kan bli kostsam. Denna kostnad kan dock i vissa fall vara motiverbar om du exempelvis gjort stora vinster och har många komplicerade eller ovanliga transaktionstyper som inte har tydliga skatteregler kopplade till sig.

Hur deklarerar man NFT:er man skapat och sålt?

De viktigaste frågorna att ha svar på när man ska deklarera är:

  1. Ska det jag deklarerar klassificeras som inkomst?
  2. Ska inkomsten klassificeras som företag eller hobbyverksamhet?

Beskattning av inkomst från försäljning av NFT:er skiljer sig från kapitalbeskattning. Om det klassificeras som inkomst av hobby ska du fylla i Skatteverkets T2 blankett.

Eftersom varje fall är unikt är det säkrast att ringa Skatteverket och- eller kontakta en skattejurist och fråga vad som gäller i ditt fall.

Viktigast: stressa inte över skatten

Många stressar upp sig över hur man ska skatta på NFT:er och kryptovalutor då detta är ett nytt område inom beskattning. Som tur är finns många verktyg och hjälpmedel som gör det allt lättare och billigare att göra rätt för sig. Divly är ett av dessa verktyg.

Om du skulle upptäcka att du missat något i deklarationen för tidigare år kan du även lämna in en så kallad självrättelse till Skatteverket.

Vi hoppas denna guide har varit till hjälp för dig. Om du har flera frågor rekommenderar vi dig att ringa Skatteverket direkt eller höra av sig till Divly i deras kundsupport.

Lycka till, och tveka inte att höra av er till oss i vår Discord.

All information som tillhandahålls av oss och som är hänförlig skatt utgör varken skatterådgivning, ekonomisk rådgivning, redovisningsrådgivning eller juridisk rådgivning och kan inte användas av dig eller någon annan för skatteplanering. Du bör söka råd från en skatterådgivare för din enskilda situation. Vi lämnar inga påståenden, löften eller garantier om riktigheten i informationen som tillhandahålls häri. All information som visas här är vår åsikt och inte faktum.