Web3-Projekt

Från Digital Konst till NFT:er - Intervju med Artely

Artely kurerar och säljer konst av konstnärer från hela Sverige. Under 2021 hoppade även de med i Web3 och NFT:er. I denna artikel får vi höra Artelys historia av grundarna själv.
Från Digital Konst till NFT:er - Intervju med Artely
Du läser:  
Från Digital Konst till NFT:er - Intervju med Artely

Berätta om Artely, vad är det ni gör egentligen?

Vi är ett art-tech bolag i grunden som driver den svenska konst- och NFT-plattformen Artely. Vi har alltid brunnit för att tillgängliggöra konsten för fler och banat vägen med ny teknik. Genom att digitalisera den svenska konstmarknaden verkar vi för att skapa och ta tillvara på nya möjligheter för konstnärer att nå ut med sin konst, och för konstköpare att ta del av den.

Artely är en invitation only plattform där vi väljer vilka konstnärer vi samarbetar med. Vi kurerar även all konst som presenteras hos oss, varje verk som visas måste först godkännas av oss. På Artely hittar man konst i segmentet fine art med fysiska originalmålningar i prisklassen upp till $10,000 dollar, och nu också NFT-konst.

I mars i 2022 lanserade vi en egen NFT-plattform, Sveriges första NFT-plattform för svenska konstnärer - med fokus på kurerade NFT-samlingar med hög konstnärlig nivå.

Berätta lite om er själva och er bakgrund, vad gjorde ni innan Artely?

Vi har jobbat med konst online och digitaliserat den svenska konstbranschen i över 20 år. Men vi har också en bakgrund från andra branscher, där vi bland annat jobbat mycket med affärsutveckling, produktutveckling och marknadsföring.

Vi har också varit med och byggt upp olika svenska online-verksamheter inom olika branscher, som tex Tradera, Stardoll och Barnebys. All denna erfarenhet har självklart hjälpt oss enormt och varit avgörande för att lyckas med att bygga upp Artely.

Att presentera just konst online är kanske något av det svåraste som finns, konst är inte som vilken produkt som helst och kräver ett helt annat förhållningssätt än vad man har med e-handel rent generellt. Man kan inte bara ta vanliga e-handelsstrategier och applicera dem på konst. Presentationen och hela setupen måste göras på ett helt annat sätt. För att framgångsrikt jobba med konst online så behöver man verkligen kunna både konstbranschen och online-branschen. Så vi är tacksamma över att det har fallit ut så att vi har denna unika kombination av de två väldigt olika erfarenheterna.

Nu när hela konstmarknaden är på väg in i en helt omvälvande transformation med NFT, Metaverse och allt vad den nya teknologin innebär för konstvärlden, så ser vi ännu större behov av de erfarenhet och kunskap som vi besitter för att framgångsrikt lyckas också med denna omställning.

Varför startade ni Artely?

Vi började jobba med konst online redan för drygt 20 år sedan. Allt började med ett faktiskt behov som vi såg att konstnärerna hade – att kunna ta del av de möjligheter som Internet öppnade upp och kunna marknadsföra sig och nå ut med sin konst till en bredare publik, det var därför vi startade Artely.

Konstbranschen är i grunden väldigt traditionell och har varit bland de sista att digitaliseras. Och den resan har tagit väldigt lång tid. Folk från branschen var väldigt skeptiska och ifrågasättande och menade att det inte går att köpa konst online. Man ansåg att det var otänkbart att köpa ett verk för 40 000 kr genom att bara titta på en bild på skärmen.

Vi kunde självklart inte veta hur vår satsning skulle gå. Men vi fick en perfekt start, redan första månaden sålde vi vårt första verk för 34 000 kr och det har rullat på sen dess. Vi var före vår tid och visste var vi vill leda den svenska konstmarknaden. Idag är det en norm, konstnärer och gallerier, alla säljer och köper konst online. En skön bekräftelse på att vi visste vad vi gjorde trots mycket motstånd och skepsis från konstvärlden.

Och nu är hela konstmarknaden på väg in i en helt ny transformation med allt vad den nya teknologin med blockkedjor, NFT, metaverse och Web3 innebär. Och allting upprepar sig igen, folk från branschen är otroligt skeptiska och ifrågasättande, man förstår inte varför man ska köpa NFT och vad man ska ha den till. Och återigen ligger vi i bräschen även för denna utveckling.

Hur kom ni i kontakt med Web3 och NFT:er?

Det var nog efter att Beeple i början av 2021 sålde sitt verk “Everydays - The first 5000 days” för den enorma summan pengar på 69 miljoner dollar som vi på allvar började gräva i och fördjupa oss i själva teknologin, marknaden och allt som har med Web3 och NFT:er att göra. Väldigt snabbt insåg vi att det är framtiden för konsten och att vi måste agera. Vi vill vara en del i att utveckla och forma den svenska konstmarknaden för NFT:er. Och även säkerställa att traditionella konstnärer onboardas och får ta del av den utvecklingen som sker.

I och med att vår verksamhet är helt online, där vi både presenterar och säljer konst online, så är det i grunden en naturlig förlängning för oss att jobba med digital konst och NFT:er. Vi har i alla år digitaliserat den svenska konstmarknaden och NFT:er blir därför en självklar del i vår fortsatta resa.

För att på ett mer tillgängligt sätt försöka introducera NFT för den svenska konstmarknaden lanserade vi Artelys första NFT kollektion som heter The Bridge. Kollektionen bygger på verk av tio konstnärer, i grunden traditionella målare, som nu tog klivet in i framtiden genom att omvandla några utav sina starkaste verk till NFT:er.

Hur skiljer sig konst i den traditionella världen jämfört med Web3?

Konst kan uttryckas på så många olika sätt och den kan te sig i många olika former. Det som kanske framför allt skiljer konsten i Web3-världen och den traditionella världen är just själva estetiken.

Om vi tittar på digital konst, så är ju digital konst inget nytt. Digital konst har funnits hur länge som helst. Men det som tidigare inte funnits är själva möjligheten att kunna äga digital konst eftersom det tidigare inte fanns några sätt att verifiera ägarskapet.

Det som är viktigt dock att särskilja när man pratar om NFT och konst är vad som faktiskt är konst och vad som faller under kategorin NFT-projekt eller samlarbilder. Idag finns det som sagt nästan ingen konst inom NFT-sfären, utan det vi ser är olika typer av NFT-projekt och samlarbilder, som t.ex. de kända projekten Bored Ape Yacht Club eller Crypto Punks. Alla de NFT-projekten som bygger på den typen av bilder drivs egentligen av helt andra mekanismer och kan ses mer som samlarbilder, likt gamla hockeybilder eller pokemonkort, med olika slags utilities kopplade till sig. Dessa samlarbilder är i vissa få fall skapade av en konstnär/illustratör som ett konstverk men oftast är det enkla datorgenererade teckningar.

Vad har ni för tips till konstnärer som vill ge sig in i NFT-spacet och stöttar/vägleder ni de på något sätt?

Vi rör oss i en riktning där digitalt ägande kommer bli viktigare och viktigare. Ju mer vi kommer att äga saker digitalt desto viktigare blir det att förstå hela fenomenet, teknologin bakom och möjligheterna med det. Ingen vet exakt hur det kommer att utvecklas, men det kommer gå relativt snabbt och för att inte halka efter så är det viktigt att man börjar sätta sig in i vad det handlar om, så att man åtminstone börjar bygga upp sin kunskap och förståelse kring det och hur det kan komma att påverka oss som individer, våra företag och hela samhället.

Ett allmänt tips vi ger alla konstnärer är att vara noga med att inte bara kasta sig in in något och börja skapa en massa NFT:er bara för att. Det är viktigt att man förstår vad det är man ger sig in i och vilka konsekvenser det kan få. Det har varit mycket hype kring NFT:er och det som har lyfts fram är att man kan tjäna enorma summor pengar på att göra NFT. Men riktigt så enkelt är det inte. Sanningen är den att det finns otroliga mängder NFT:er där ute som varken säljs eller har något värde. Bara för att man gör en NFT betyder inte att det kommer att säljas per automatik, utan här gäller samma mekanismer som för konst i övrigt – i grunden är det utbud och efterfrågan samt den konstnärliga kvaliteten, men även hur väl man lyckas med att nå ut med sin konst. En seriös aktör som står bakom, verifierar och kan hjälpa till att sprida konstnärskapet har ofta en avgörande betydelse.

Ni fokuserar på svenska konstnärer, hur kommer det sig och kommer ni expandera?

Den svenska NFT-marknaden är fortfarande otroligt liten rent generellt, och ännu mindre för konst specifikt. Vi blev därför helt överväldigade av att en fjärdedel av vår första kollektion såldes i rekordfart. Det är en samling av otroligt bra konst från etablerade svenska konstnärer – men framför allt är det en NFT-kollektion som är en utav de absolut första, om inte den första, inom svensk konst.

Att vi har valt att fokusera på svenska konstnärer grundar sig i att vi vill ha ett nära samarbete med våra konstnärer. Vi träffas ofta med våra konstnärer, diskuterar olika projekt och väljer konst till Artely. Det är också väldigt svårt att värdera ett konstnärskap på en ny marknad, och den svenska konstmarknaden känner vi väldigt bra till.

Vi kommer i första hand expandera genom att ytterligare fördjupa vår NFT-verksamhet med starkt fokus på kurerade NFT-samlingar med hög konstnärlig nivå. Här finns väldigt mycket att göra. Vi vill hjälpa svenska konstnärer att närma sig NFT-världen och förverkliga sina konstnärliga idéer med hjälp av den nya teknologin.

I och med att vi primärt jobbar med traditionella konstnärer ser vi en tydlig utmaning i att de flesta inte behärskar digitala verktyg för att kunna skapa digital konst. Där ser vi att vi kommer kunna spela en viktig roll och håller på att starta upp en egen NFT studio för att kunna hjälpa våra konstnärer att omvandla deras konstnärliga ideer till intressant NFT-konst.

Hur ser framtiden ut för er?

Hela konstmarknaden kommer på sikt att röra sig i NFT-riktningen, för oss är det då viktigt att ligga i framkant och vara med och forma den svenska NFT-marknaden för konst. För Artely specifikt handlar det om att vi tidigt vill kunna erbjuda NFT-möjligheter till våra konstnärer och säkerställa att konsten tar plats även i den virtuella världen. Utmaningen här är att bygga för att ta kliv in i framtidens metaverse, samtidigt som man agerar i en av de mest trögrörliga och traditionella branscherna som konstbranschen är.

En väldigt stor utmaning för att få fart på förändringen är massadoptionen bland befolkningen. Idag är det tyvärr i princip ingen som begriper eller fullt ut förstår vad NFT är. Där kan vi göra en stor insats och vi har startat upp en extra konsultverksamhet, Antonov Consulting. Vi föreläser och håller i utbildningar inom just NFT, Metaverse & Web 3 för företag och organisationer. Intresset är stort och vi ser att vi verkligen kan bidra med viktig expertkunskap som väldigt få har.  

Vi tror starkt på att marknaden för NFT-konst, eller rättare sagt den digitala konstmarknaden på sikt kommer att bli större än den fysiska, traditionella konstmarknaden. Artelys väldigt långsiktiga ambition är därför att föra ut svensk konst i metaverse och se till att den även tar plats i de virtuella rum som vi med tiden alltmer kommer att befinna oss i.