Guider

Vad är Web3? Ett intro till framtidens internet

I den här artikeln kommer vi titta närmare på Web3; nästa fas i utvecklingen av internet som har potential att decentralisera makten över webben och skapa ett internet där användaren återfår den makt och data som idag ligger hos en handfull, stora företag.
Vad är Web3? Ett intro till framtidens internet
Du läser:  
Vad är Web3? Ett intro till framtidens internet

Vad är Web3?

På dagens webb, även kallat Web2, kontrolleras världens mest använda internetplattformar av ett fåtal företag som kapitaliserar på den data som deras användare genererar. I korthet lovar Web3 möjliggöra ett nytt sätt för individer att använda internet utan att behöva ge upp sin data och integritet.

De allra flesta användare av dagens internet har nog sällan reflekterat över vilken version utav webben de surfar på. För att lättare förstå hur Web2 skiljer sig från Web3 tar vi en titt på webbens versioner:

Web1 — den första fasen av Internet, kännetecknas av hur användarna interagerade med den. I Web1 var majoriteten av användarna passiva konsumenter av befintligt innehåll som oftast var statiskt. Web1 handlade alltså inte producera innehåll utan främst om att konsumera det. Dessutom var interaktiviteten mycket begränsad. Detta förändrades i och med Web2.

Web2 — kännetecknas av interaktivitet och att användarna själva skapar dess innehåll. Genom plattformar som Facebook, Twitter, YouTube och Instagram skapar internetanvändarna det mesta av innehållet i dagens Web2 landskap, men till ett högt pris; nämligen att lämna över sin personliga data till ett fåtal centraliserade företag som äger, kontrollerar och kapitaliserar på den.

Men vad är Web3? — Web3 utlovar ett verkligt decentraliserat internet som skapas och ägs av dess användare. Web3 håller på att byggas i skrivande stund och det finns därför ännu ingen etablerad definition av vad Web3 är eller kommer att bli.

Vad är Web3?

Generellt kan Web3 beskrivas som ett internet som utgörs av decentraliserade nätverk. Den främsta innovationen i dessa nätverk är att den vilar på plattformar som ingen enskild organisation kontrollerar, men som tack vare blockkedjeteknik ändå går att lita på. Detta blir möjligt tack vare att varje användare och operatör av dessa nätverk måste följa så kallade konsensus-protokoll; en uppsättning hårdkodade regler.

Den andra centrala innovationen som ligger till grund för Web3 är att dessa nätverk tillåter att värde och olika former av tillgångar överförs mellan dess olika användare genom olika former av tokens. Dessa två komponenter; decentralisering och “tokenomier” för hantering av digitala tillgångar, är grunden till att förstå innebörden av Web3.

"Web3 är ett internet som ägs av dess användare och skapare, och orkestreras med tokens" — Chris Dixon, partner på Venture Capital bolaget Andreessen Horowitz

Vem uppfann Web3?

Redan 2014 myntade Gavin Wood, främst känd som medgrundare av Ethereum och Polkadot, för första gången begreppet "Web3" i sitt blogginlägg "ĐApps: What Web 3.0 Looks Like":

"Web 3.0, eller vad vi kan kalla "post-Snowden"-webben, är ett nyskapande av de funktioner vi redan använder webben till, fast med en fundamentalt annorlunda modell för interaktioner mellan dess användare." — Gavin Wood

Då Web3 håller på att växa fram som ett samarbete mellan en mängd olika organisationer och individer världen över som bygger ovanpå varandra så finns det, likt för de tidigare versionerna av webben, ingen enskild skapare av Web3. Dock anses i allmänhet de organisationer som bygger dagens ledande smartkontrakts-plattformar vara ledande för utvecklingen av Web3. Exempel på några av dessa organisationer är Ethereum Foundation, Polygon och Polkadot. Polkadot driver även Web3 Foundation.

Vad mer gör Web3 unikt?

Ett centralt skäl till att Web3 attraherar och engagerar stora mängder talang världen över är dess potential att lösa det enskilt största problemet som uppstått i Web2, nämligen aggregering av data av ett fåtal centraliserade organisationer, vilken sedan säljs vidare till annonsörer (eller i värsta fall blir utsatt för hackerattacker).

I och med att de nätverk som utgör Web3 är decentraliserade och att de applikationer som är byggda ovanpå dessa nätverk (så kallade “dapps” eller “decentralised applications”) har öppen källkod, så kan ingen enskild organisation eller användare kontrollera dem. Denna transparens förhindrar att en enskild användare kan begränsa åtkomsten till eller kontrollera data i nätverken. Dessutom kan vilken användare som helst ansluta sig till och bygga med olika dapps utan att det som i fallet Web2 krävs ett tillstånd från ett centralt företag.

Decentraliserade ekonomier

Ett unikt användningsområde av Web3 som blir allt mer känt är ekonomier som baseras på kryptovalutor och tokens.

Till skillnad från Web2, som förlitar sig på traditionella finansiella institutioner och nätverk vilka är begränsade av regeringar och nationsgränser, så är pengar och tillgångar på Web3 (i formen av kryptovalutor och tokens) i grunden globala, omedelbara och “permissionless”. Detta innebär att de rent tekniskt kan skickas omedelbart mellan användare som kan befinna sig vart som helst i världen, utan att behöva tillstånd från centrala aktörer eller myndigheter. Hur detta kommer att regleras i olika länder återstår att se. Att reglera internet har redan varit utmanande i Web2, och det kommer att bli ännu svårare i ett decentraliserat Web3.

Dessa egenskaper av Web3 innebär också att kryptovalutor och tokens kan användas för att designa helt nya ekonomier och affärsmodeller. Detta har gett upphov till ett nytt fält av studier som blivit känt som “tokenomics”, vilket handlar i grunden om att studera de faktorer som påverkar efterfrågan och utbudet av tokens.

Exempelvis skulle annonsering på Web3 inte behöva förlita sig på att sälja användardata till annonsörer. Istället skulle användare belönas med tokens för att ta del av annonser. Ett exempel på detta typ av Web 3-applikation är Brave Browser som utvecklar “Basic Attention Token” (BAT).

Hur använder man Web3?

Idag finns ett stort antal dapps för Web3. En stor del av de främsta dapps är decentraliserade finansieringsverktyg (förkortat DeFi) genom vilka användare kan ta lån, tokenisera sina materiella tillgångar och ta lån med dessa som säkerhet, erbjuda lån med eget kapital, handla med kryptotillgångar och mycket mer. Spel som Axie Infinity och finansiella analysverktyg som Glassnode är också bland de mest populära dapps på dagens Web3.

Framtiden för Web3

Precis som för de tidigare iterationerna av webben kommer ökad användning, skalbarhet och användbarhet vara de viktigaste faktorerna som påverkar framtiden för Web3. För att övergången från Web2 till Web3 skall äga rum på skala behövs det att fler människor börjar använda sig av Web3 applikationer, både för sådant som idag kan göras med Web2 lösningar och för användningsområden som inte varit tillgängliga på Web2. Detta sker inte nödvändigtvis genom att skapa fler dapps, utan att göra befintliga och nya dapps mer tilltalande och användarvänliga för den stora massan “icke-tekniska” användare.

Slutligen står många Web3 nätverk som Ethereum, vilka idag är uppe på maxkapacitet, inför rejäla utmaningar i att skala upp sin kapacitet att snabbt kunna hantera stora mängder transaktioner för att ha en chans att konkurrera med motsvarande Web2 lösningar.