Guider

NFT:er - Vem äger de immateriella rättigheterna till NFT:er och NFT konst?

Hur fungerar immateriella och kommersiella rättigheter i NFT:ernas värld? I denna artikel gör vi en djupdykning på området.
NFT:er - Vem äger de immateriella rättigheterna till NFT:er och NFT konst?
Du läser:  
NFT:er - Vem äger de immateriella rättigheterna till NFT:er och NFT konst?

NFT Konst och dess växande popularitet

Under de senaste åren har konstvärlden upplevt en teknologisk revolution i form av NFT:er. Denna teknologi vinner snabbt mark och blir alltmer populär bland konstnärer, samlare och investerare. Tillsammans med det faktum att NFT-handel uppgick till cirka 24,7 miljarder dollar under 2022 talar detta för populariteten hos dessa marknader.

NFT:er är digitala certifikat som representerar konst-, musik- eller videofiler. Dessa certifikat lagras på en blockchain, vilket ger möjligheten för vem som helst att verifiera NFT-ägande var som helst och när som helst. Detta gör förfalskning eller kopiering av NFT-egendom omöjligt och säkerställer dess autenticitet.

NFT konst har öppnat upp innovativa intäktsmöjligheter för konstnärer på sätt som inte var möjliga tidigare. Det har också gett dem möjlighet att säkra sina unika verk på ett sätt som ingen kan kopiera eller manipulera. Detta är orsaken till att många konstnärer har börjat skapa konst i NFT-form.

Dessutom har NFT:er blivit attraktiva investeringsmöjligheter på grund av deras potential för värdeökning. Många betraktar dem som en alternativ form av investering. Ju fler människor som förstår den potentiella värdet av NFT konst, desto snabbare kan deras popularitet växa.

Det är tydligt att NFT konst är här för att stanna. Det är bara en tidsfråga innan en större publik erkänner de potentiella fördelarna med denna teknologi både konstnärligt och ekonomiskt. Då kan det bli en av de viktigaste innovationerna i konstvärlden.

Men vad sägs om immateriella rättigheter? Är inte digital konst lätt kopierbar? Det är inte så enkelt. Läs vidare för att förstå.

Vad är NFT:er och hur relaterar de till immateriella rättigheter?

NFT:er är unika digitala bevis som existerar på blockchain. De är baserade på blockchain-teknologi och kan representera vilken digital tillgång som helst, som en bild, video eller musikspår.

NFT:er skapas med hjälp av smarta kontrakt på en blockkedja. Skaparen av en NFT bestämmer vilken typ av tillgång NFT:en representerar och hur den kan användas. Till exempel, när en konstnär skapar en NFT som representerar deras konstverk, kan de ställa in regler för dess användning, som vem som kan använda det och hur mycket de måste betala för det.

När du köper en NFT får du ofta exklusiv äganderätt till den och den tillgång den representerar. I vissa fall äger du dock inte faktiskt den immateriella egendom som NFT:en representerar, till exempel med Disney-NFT:er. Om du till exempel köper en NFT med Kalle Anka har du inte rätt att använda Kalle Anka-figuren som du vill eftersom Disney behåller sina immateriella rättigheter. Det kan jämföras med att köpa en samlarkort med en bild av Kalle Anka, där du endast äger kortet, men inte figuren.

NFT-konst och immateriella rättigheter: en översikt över situationen

Populariteten av NFT-konst har väckt en intressant diskussion om immateriella rättigheter eftersom dessa konstverk inte är fysiska objekt som kan röras eller ses i verkliga livet. Traditionellt skyddar lagar immateriella rättigheter och konstnärer från att ha sitt arbete kopierat utan tillstånd eller ersättning.

NFT-teknik gör det möjligt att äga ett konstverk utan att äga det fysiska objektet. Detta skapar en unik situation där konstnärens rättigheter kanske inte skyddas fullt ut om de inte kan kontrollera det. Med NFT-teknik kan konstnären kontrollera hur deras verk används eller överförs efter att det har sålts som en NFT.

Men den juridiska situationen kring NFT:er är fortfarande mycket ny och det finns många obesvarade frågor. Till exempel, vem äger upphovsrätten till ett konstverk när det säljs som en NFT? Har den ursprungliga skaparen rätt till royalty när deras verk säljs? Vad händer om någon skapar en derivatprodukt på en befintlig NFT? Detta är exempel på juridiska frågor som behöver övervägas innan vi kan förstå hur immateriella rättighetslagar fungerar för NFT:er och NFT-konst.

Förutom immateriella rättigheter finns det också etiska överväganden relaterade till köp och försäljning av NFT:er. Många konstnärer har uttryckt oro över om detta är verkliga konstsamlingar eller bara spekulationer med ny teknik som inte har något värde annat än att någon annan är villig att betala mer för det i framtiden.

Utöver immateriella rättigheter finns det också etiska överväganden relaterade till köp och försäljning av NFT:er. Många konstnärer har uttryckt oro över huruvida dessa är verkliga konstsamlingar eller bara spekulationer med ny teknik som inte har något annat värde än att någon annan är villig att betala mer för det i framtiden.

Övergripande erbjuder NFT-konst fenomenet både möjligheter och utmaningar för konstnärer som vill skydda sina immateriella rättigheter i NFT-konst djungeln. Även om dessa frågor troligen kommer att bli tydligare över tiden är det viktigt att innehållsskapare förstår sina rättigheter när de skapar och säljer sina verk. Låt oss ta en titt på några verkliga exempel på NFT-konst immateriella rättigheter härnäst.

Exempel på NFT-konst och dess immateriella rättigheter

NFT-konst och dess immateriella rättigheter innebär olika juridiska problem. För att bättre förstå dessa, låt oss titta på några verkliga exempel.

Ett exempel berör Beeple's "Everydays: The First 5000 Days". Detta konstverk såldes på Christie's auktionshus i mars 2021 för över $69 miljoner dollar, vilket gör det till det dyraste NFT-konstverket som någonsin har sålts. Köparen var en privatperson som heter Metakovan. Konstverket består av 5000 individuella bilder som Beeple skapade under 13 år. Beeple äger full upphovsrätt till sitt verk samt till alla derivatverk som baseras på det. Detta innebär att alla som vill använda eller reproducera någon del av detta konstverk först måste få tillstånd av Beeple. Även om Metakovan äger "Everydays: The First 5000 Days", så innehas fortfarande upphovsrätten till konstverket och dess användningsrättigheter av Beeple. Metakovan har rätt att sälja NFT-konstverket eller använda det för sina egna ändamål, men han har inte rätt att använda konstverkets innehåll utan Beeple's tillstånd.

Beeple the First 5,000 Days

Låt oss ta CryptoPunks som ett annat exempel. CryptoPunks, skapade av Larva Labs, var en av de första ERC-721 NFT-kollektionerna som kom ut på Ethereum-blockkedjan. Vi har sett CryptoPunk-försäljningar på upp till $7 miljoner dollar, men frågan är, får ägarna av Punks använda de kommersiella rättigheterna som är kopplade till NFT:erna? Återigen, nej det får de inte. Men det intressanta är att när ett tävlande företag Yuga Labs förvärvade CryptoPunks immateriella rättigheter, beslutade de att licensiera det till innehavarna, vilket i sin tur skapade möjligheter för partnerskap som NFTiff-samlingen med CryptoPunks av Tiffany & Co.

Dessa exempel visar hur komplexa upphovsrättsliga frågor kan vara i NFT-konstverk och varför konstnärer bör vara försiktiga när de skapar dem. Det visar också hur effektiv blockkedjeteknik kan vara när den används på rätt sätt. Den ger konstnärer som Beeple möjlighet att skydda sina originalverk från obehörig användning eller reproduktion och samtidigt ger dem nya intäktsmodeller.

Disney NFT: Vem äger upphovsrätten?

Disney har nyligen gjort rubriker genom att gå in i NFT-världen (icke-fungerande token). Disneys inträde på NFT-scenen är en del av företagets större plan att dra nytta av sin immateriella egendom digitalt. Företaget äger rättigheterna till flera av underhållningens mest ikoniska karaktärer, såsom Musse Pigg, Kalle Anka, Långben och många andra. Genom att skapa digitala versioner av dessa karaktärer i NFT-format kan Disney skapa helt nya affärsmöjligheter.

NFT: er erbjuder Disney möjligheten att skapa nya intäktsströmmar och former av fan-engagemang utöver sina nuvarande affärsmodeller. Till exempel kan företaget skapa NFT-konst i begränsad upplaga med sina älskade karaktärer. Dessa NFT: er kan erbjuda fans exklusiv tillgång till kommande filmer eller TV-serier innan de blir tillgängliga för allmänheten. Detta hjälper till att öka varumärkesengagemanget samtidigt som man genererar intäkter från NFT-försäljning.

Genom att använda NFT-teknologi kan Disney utnyttja sin immateriella egendom på ett helt nytt sätt som kan vara betydelsefullt för deras verksamhet. Genom NFT:er kan Disney expandera bortom traditionell media. Företaget kan skydda sig från upphovsrättsintrång genom att använda smarta kontrakt som säkerställer att endast auktoriserade parter har tillgång till viss innehåll eller tillgångar relaterade till en specifik karaktär eller franchiseavtal.

Disneys inträde i NFT-världen är en indikation på att NFT-teknologi är användbar för att skydda kreativa industrins immateriella egendom och expandera affärsmöjligheter. Det blir intressant att se hur Disney fortsätter att utnyttja denna teknologi i framtiden när företaget söker skapa nya affärsmodeller runt om i världen.

Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT: Ägarskap och immateriella rättigheter

Bored Ape Yacht Club (BAYC) är troligtvis en av de mest välkända NFT-samlingarna. Bored Ape Yacht Club fungerar enligt principen för en DAO och är en så kallad "decentraliserad organisation" som består av BAYC NFT-ägare eller medlemmar. BAYC har inte en enda ägare, men ägandet av dess kommersiella rättigheter är fördelat bland alla medlemmar. Detta innebär att varje medlem äger sin egen BAYC NFT och dess tillhörande kommersiella rättigheter. BAYC i sig äger inte sina medlemmars NFT-immateriella rättigheter, men varje medlem är ansvarig för sin egen NFT och dess hantering.

Bored Ape Yacht Club NFT:er

Organisationen bakom Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, erbjuder olika fördelar till NFT-ägare. Genom att använda sitt partner-nätverk erbjuder Yuga Labs BAYC-ägare tillgång till olika exklusiva evenemang där medlemmar kan träffa andra BAYC-ägare eller betydelsefulla personer. Till exempel äger Justin Bieber också en BAYC NFT.

Med sin BAYC-samling har Yuga Labs revolutionerat digitalt ägande och hantering av immateriella rättigheter. Det som är intressant här är att du kan få en inbjudan till ett evenemang och bevisa att du har blivit inbjuden utan att avslöja din egen identitet, eftersom en NFT bara kan vara i en plånbok åt gången. Om din Web3-plånbok innehåller BAYC kan det verifieras på blockkedjan.

Hur har NFT:er påverkat konstmarknaden?

Genom NFT-teknik kan en konstnär kontrollera vem som kan se deras konst och vem som kan äga den. Till exempel kan en konstnär skapa en NFT som endast vissa personer eller grupper kan köpa. För vissa konstnärer kan detta vara avgörande för deras varumärke.

Utöver att ge konstnärer mer kontroll har NFTs också hjälpt köpare att hitta unika konstverk som de tidigare inte kunde köpa. Traditionella konstköpare har alltid haft begränsade möjligheter att hitta något riktigt unikt eller speciellt. Men genom NFT-teknik kan köpare hitta tusentals olika konstverk från hela världen utan att lämna sitt hem.

NFT-konst har skapat en helt ny marknad för konst, vilket har lett till ökad konkurrens mellan säljare och köpare. När fler och fler människor går in i NFT-konstvärlden för att söka intressanta konstverk eller prova nya sätt att sälja sina egna verk online, brukar priserna sjunka när tillgången ökar och efterfrågan minskar.

Införandet av NFT-teknik har verkligen förändrat sättet vi tänker på att köpa konst. Innovationen av digital äganderätt har skapat en helt ny värld där vem som helst säkert kan köpa eller sälja konst online och verifiera äktheten av transaktionen i realtid.

NFT-konstens framtid: Vart är utvecklingen på väg?

En potentiell riktning för NFT-konst är den ökande populariteten av virtuella gallerier i metaverse-världar. Genom dessa virtuella gallerier kan köpare bläddra bland olika digitala konstverk i en säker miljö samtidigt som de interagerar med andra köpare och säljare i realtid. Detta kan potentiellt öppna upp möjligheter för konstnärsamarbeten och ge samlare möjlighet att köpa verk direkt från sin favoritkonstnär eller galleri utan mellanhänder som auktioner.

En annan möjlig riktning för NFT-konst är användningen av smarta kontrakt. Smarta kontrakt gör det möjligt för två parter att göra avtal utan behov av involvering eller förtroende från en tredje part. De överenskommer helt enkelt om vissa villkor som sedan utförs genom kod som skrivs direkt i kontraktet. Detta kan användas exempelvis för att möjliggöra royaltybetalningar till konstnärer för återförsäljning av deras konstverk eller för att låta köpare och säljare spåra äganderätter över tid.

NFT-teknologi kan också användas som en crowdfunding-mekanism för nya projekt. Genom att skapa ett visst antal NFT-"aktier" som representerar en förbestämd ägarandel i ett specifikt projekt, kan dessa NFT-aktier sedan säljas på sekundära marknader.

Sammanfattningsvis finns det inget tvivel om att NFT:er har öppnat upp intressanta nya möjligheter inom digital ägande. Jag tror att vi bara har sett en bråkdel av de innovationer som vi kommer att bevittna de kommande åren inom NFT-teknologi.