Events

Norn på Nordic Blockchain Conference 2022

Den fjärde utvågan av Nordic Blockchain Conference ordnas i Köpenhamn den 1.12.2022. Norn kommer vara där, men vad handlar evenemanget egentligen om?
Norn på Nordic Blockchain Conference 2022
Du läser:  
Norn på Nordic Blockchain Conference 2022

Nordic Blockchain Association är en internationell organisation med skandinaviska värderingar, och är även en av de största icke-vinstdrivande blockkedje-organisationerna i norden.

Nordic Blockchain Association skapar ett utrymme för organisationer och nätverk som använder sig av blockkedjeteknologi och DLT att adressera utmaningarna med att bo i ett samhälle som genomgår en fjärde industriell revolution.

Ett av Nordic Blockchain Associations viktigaste mål är att föra samman nätverk och gemenskaper genom ett antal olika initiativ. Till dessa initiativ hör månatliga kurerade evenemang fokuserade på att distribuera kunskap och information till ett brett nätverk Web2.5 proffs samt diverse studentföreningar i på nordiska skolor. Allt detta leder upp till det årliga huvud-evenemanget Nordic Blockchain Conference som hålls i Köpenhamn. Nordic Blockchain Conference för samman Web2 och Web3 för driva inspiration och underbygga utbildning, affärsutveckling och övergången till blockkedjeteknologi.

Den gemensamma nämnaren för alla evenemang är en blandning av top-intressenter från diverse hörn av samhället, t.ex. affärsvärlden, akademia, kultur, finans och teknologi.

År 2022 kommer Nordic Blockchain Conferences fokus ligga på att öppna upp nya affärsmöjligheter från ett intimt evenemang med endast 370 dedikerade besökare, talare och sponsorer. Uppsidan med en mer intim konferens är att det skapar ett djupare fokus på personliga förhållanden och affärsutveckling.

Nordic Blockchain Association och vi på Norn uppmuntrar alla intresserade, entusiaster, ledare och Web3-proffs att komma och utvidga sitt nätverk, lära sig mer om blockkedjeteknologi samt träffa pionjärerna i spacet.