Guider

Resan mot ett bättre internet

Dagens internet skapar stora möjligheter. Men det finns vissa problem... I denna artikel ger vi en intro till Web3; framtidens internet, och varför det spelar roll.
Resan mot ett bättre internet
Du läser:  
Resan mot ett bättre internet

Vi lever i en värld där internet skapar oss möjligheter bortom våra vildaste fantasier. 1992 frigjorde internet information att flöda fritt, oavsett vart i världen vi befann oss och sedan dess har världen inte varit sig lik. Då en nyutvecklad teknologi. Nu en samhällsviktig applikation. I en värld utan internet skulle vi varken ha tillgång till musik, bild eller de sociala nätverk som idag utgör en så stor del av våra liv. Men det finns ett problem…

Majoriteten av dagens webb domineras av några få plattformar, som Facebook och Google. Dessa plattformar äger allt innehåll och information som laddas upp och har lett till att endast en handfull företag kontrollerar en majoritet av både innehållet och värdet på dagens internet. Visste du att från den sekunden du trycker ”posta” på sociala media så har du i princip givit bort dina bilder och ord till sociala medieföretag som Facebook eller Instagram? Om du som många andra även byggt upp majoriteten av sitt följarskap på någon av dessa plattformar så är allt innehåll och alla följare lagrade där, vilket gör det svårt att byta till en annan plattform. Medan de allra flesta tjänar 0kr på sitt skapande så tjänar dessa plattformar miljarder. Tänk om du skulle kunna ta tillbaka din äganderätt till ditt eget skapande och själv tjäna på det – hade inte det varit grymt?

Blockkedjeteknik möjliggör internet att ta nästa steg i utvecklingen. digitala pengar och digital egendom på internet. Tillsammans utgör de grunden för Web3 — framtidens internet som har potential att skapa välstånd och frihet för individer, kreatörer och gemenskaper världen över.

Web3 är nytt och kan låta krångligt och associeras ofta med virtuell verklighet, robotar, metaverse och artificiell intelligens. I själva verket så är det enklare och mer greppbart än vad man kan kan tro. Precis som dagens internet, Web2, så erbjuder Web3 möjligheterna att skapa och dela innehåll fritt på Webben. Den stora skillnaden ligger i att användaren tar tillbaka äganderätten över sitt skapande och är fri att bära med sig sin data mellan plattformar. Du kommer fortfarande att använda webben på samma sätt, på din dator och i din mobiltelefon. Skillnaden är att din data istället kommer att lagras så att du kan äga och kontrollera den. 

Detta skifte i hur data hanteras innebär att information och värde som textmeddelanden, pengar och digital egendom kan skickas mellan individer och organisationer utan att behöva lita på mellanhänder som internetplattformar eller institutioner. Tänk Swish utan banken, eller Facebook messenger fast utan facebook.

Vi har bara sett början på vad Web3 kommer att innebära för företag, individer och samhället i stort. Om du läser detta 2022 är du fortfarande väldigt tidig på bollen.

Ser du också potentialen i Web3 och vilka problem det kan lösa? Vi är nyfikna på att höra vilka möjligheter du ser i framtidens internet. Precis som vid varje teknikskifte är det när människor med olika perspektiv kommer samman och skapar som det nya föds fram. Vi vill träffa dig, online, såväl som i verkligheten. Kom till nästa träff, joina vår Discord och delta i våra Twitter Spaces. Tillsammans kan vi mötas i nuet och forma framtiden. Välkommen!

Teamet på NORN