Guider

Hur man skattar på NFT:er i Sverige

Att skapa, handla och sälja NFT:er är skattepliktiga händelser och att deklarera dem korrekt upplevs många gånger som krångligt. Vi har därför bett Carl Gärdsell, medgrundare av skattetjänsten Divly att skriva en artikel om skattefrågor kopplat till NFT:er.
Hur man skattar på NFT:er i Sverige
Du läser:  
Hur man skattar på NFT:er i Sverige

Vart ska man börja?

Det finns tre sätt att deklarera skatt på NFT:er eller annan kryptovaluta. När du väljer mellan alternativen så fråga dig själv hur mycket tid du vill lägga på deklarationen. Om det är ett område du helst vill slippa finns alternativet att outsourca arbetet till ett bolag som Divly eller en skattejurist. Samtliga alternativ har olika för- och nackdelar: 

Alternativ 1: Räkna ut skatten själv i ett kalkylark

Detta alternativ är förvisso kostnadsfritt men kräver en god förståelse för hur beskattning beräknas på digitala tillgångar samt färdighet i ett kalkylbladsprogram såsom Excel. Handlar det om många transaktioner på flertalet olika börser eller NFT-marknadsplatser kan detta även bli väldigt tidskrävande.

Alternativ 2: Använd en skattetjänst som Divly

Denna typ av tjänst kostar idag från $49 och uppåt per år och prisnivån bestäms av hur många transaktioner du genomfört under året. Genom integration med populära börser, plånböcker och nätverk tar dessa tjänster hand om alla skatteberäkningar och sammanställer den information du behöver i ett format som gör det enkelt att lämna in till Skatteverket (K4 blankett, Ränteinkomster etc.). Du ansvarar dock själv för att transaktionerna registrerats korrekt. Skatteverktyg som dessa sparar generellt sett mycket tid jämfört med exempelvis Excel. Det många användare uppskattar mest av allt med dessa lösningar är att det finns en kunnig support som erbjuder hjälp vid behov. Det är även möjligt att testa tjänsten kostnadsfritt.

Alternativ 3: Anlita en skattejurist

En skattejurist skräddarsyr lösningar efter din situation, frågor och problem och kostar generellt sett omkring 1600-3800 SEK per timme. Då allt arbete sker manuellt bör du räkna med att denna metod kan bli kostsam. Denna kostnad kan dock i vissa fall vara motiverbar om du exempelvis gjort stora vinster och har många komplicerade eller ovanliga transaktionstyper som inte har tydliga skatteregler kopplade till sig.

Hur beskattas NFT:er man köpt och sålt?

När man köpt eller sålt NFT:er beskattas dessa transaktioner på samma sätt som handel med kryptovalutor. Försäljningar kommer i dessa fall beskattas under inkomstslaget “kapital”.

För att beräkna vinst eller förlust på köp eller försäljning av NFT:er behöver du först räkna ut det så kallade omkostnadsbeloppet vilket (oftast) är summan av de belopp du sammanlagt har betalat för dina krypto och NFT:er. Man använder sig då av något som kallas genomsnittsmetoden. Eftersom varje NFT, till skillnad från en kryptovaluta, är unik så är detta en relativt enkel process.


För att göra detta tydligt så tar vi ett exempel:
Dag 1: Bosse köper 0.1 ETH för 1000 sek, och köper sedan 1st ”NFT-123” för dessa 0.1 ETH
Dag 2: Bosse säljer samma ”NFT-123” för 0.15 ETH, som då stigit i värde och motsvarar 1500 sek.

Bosse har alltså gjort en vinst på 1500 - 1000 = 500 SEK. Bosse deklarerar detta i sin K4:a blankett och skattar 30% på vinsten. Kom ihåg att Bosse även köpte sin NFT-123 för 0.1 ETH, som vid köptillfället dag 1 motsvarade 1000 sek. Vinst eller förlust ska beskattas även för denna transaktion, vilket räknas ut baserat på inköpspriset (i SEK) för dessa 0.1 ETH vid tidpunkten då han köpte dem.

Dag 1 motsvarade 0.1 ETH 1000 sek, alltså blev det ingen vinst eller förlust. Hade priset på 0.1 ETH däremot stigit i värde från 1000 sek till 1250 sek tills tillfället då han köpte sin NFT-123 så hade han behövt skatta på skillnaden, som då skulle motsvara 250 sek.

I det här fallet gjorde Bosse vinst på sin NFT. Om Bosse istället sålde till förlust kan han dra av 70% av förlusten mot andra eventuella kapitalvinster som han gjort under året.

Om du använder en tjänst som Divly sker ovanstående beräkningar per automatik och du behöver inte hantera eller räkna på varje enskild transaktion.

Hur deklarerar man skatt på NFT:er man köpt och sålt?

Då handel med NFT:er räknas under kapitalvinster och kapitalförluster ska varje NFTs totala vinst eller förlust rapporteras i en K4:a blankett från skatteverket. Det är då viktigt att du anger både omkostnadsbelopp och försäljningspris när du fyller i din K4:a blankett.

Om du vill se alla steg för hur man deklarerar till Skatteverket så kan du följa denna guide från Divly som längst ner förklarar hur du lämnar in din skatterapport till Skatteverket.

NFT:er är ett relativt nytt fenomen vad gäller beskattning. Oavsett om du har handlat eller sålt NFT:er som vanlig inkomst är det därför bra praxis att lämna in ett så kallat “öppet yrkande” hos skatteverket när du deklarerar dina krypto och- eller NFT-transaktioner. Detta minskar risken att du skulle behöva betala ett skattetillägg om du råkat göra ett fel eller en miss i deklarationen. För att lämna in ett öppet yrkande när du deklarerar dina skatter navigerar du till punkt 17 i deklarationen; “Övriga Upplysningar”, och skriver en förklaring av metoderna du använde för att beräkna beskattningen på dina NFT:er.

Hur beskattas NFT:er man själv har skapat?

Om du har skapat en NFT och sålt dessa som en del av din privata inkomst (snarare än som kapitalintäkt) kan det hända att Skatteverket anser att detta skall räknas som “inkomst av tjänst”. Det är dock ännu oklart exakt var denna gräns går. Om du exempelvis endast skapat en NFT och sålt den av hobbyintresse är det osannolikt att detta skall klassas som inkomst. Om du istället skapat och sålt en hel kollektion av NFT:er är det mer troligt att detta skall klassas som “inkomst av tjänst”.

Du beskattas även olika beroende på om du skapat en NFT som en privatperson som exempelvis säljer digital konst eller om du gjort det för ett företags räkning. Var gränserna går i det enskilda fallet beror ofta på detaljer och vi rekommenderar därför att kolla upp detta med Skatteverket och- eller en professionell skattejurist.

Hur deklarerar man NFT:er man skapat och sålt?

De viktigaste frågorna att ha svar på när man ska deklarera är:

  1. Ska det jag deklarerar klassificeras som inkomst?
  2. Ska inkomsten klassificeras som företag eller hobbyverksamhet?

Beskattning av inkomst från försäljning av NFT:er skiljer sig från kapitalbeskattning. Om det klassificeras som inkomst av hobby ska du fylla i Skatteverkets T2 blankett.

Eftersom varje fall är unikt är det säkrast att ringa Skatteverket och- eller kontakta en skattejurist och fråga vad som gäller i ditt fall.

Stressa inte över skatten

Många stressar upp sig över hur man ska skatta på NFT:er och kryptovalutor då detta är ett nytt område inom beskattning. Som tur är finns många verktyg och hjälpmedel som gör det allt lättare och billigare att göra rätt för sig. Divly är ett av dessa verktyg.

Om du skulle upptäcka att du missat något i deklarationen för tidigare år kan du även lämna in en så kallad självrättelse till Skatteverket.

Vi hoppas denna guide har varit till hjälp för dig. Om du har flera frågor rekommenderar vi dig att ringa Skatteverket direkt eller höra av sig till Divly i deras kundsupport.

Lycka till, och tveka inte att höra av er till oss i vår Discord.

All information som tillhandahålls av oss och som är hänförlig skatt utgör varken skatterådgivning, ekonomisk rådgivning, redovisningsrådgivning eller juridisk rådgivning och kan inte användas av dig eller någon annan för skatteplanering. Du bör söka råd från en skatterådgivare för din enskilda situation. Vi lämnar inga påståenden, löften eller garantier om riktigheten i informationen som tillhandahålls häri. All information som visas här är vår åsikt och inte faktum.