Guider

The Merge; den stora uppdateringen av Ethereumnätverket

Om ungefär två veckor kommer ett viktigt ögonblick att inträffa i Web3. Blockkedjan Ethereum kommer att byta konsensusmekanism vilket bland annat innebär att blockkedjans fortsatta energiförbrukning blir betydligt lägre.
The Merge; den stora uppdateringen av Ethereumnätverket
Du läser:  
The Merge; den stora uppdateringen av Ethereumnätverket

De flesta som läser denna artikel har säkert en uppfattning av vad en blockkedja är, men det tål att repeteras: en blockkedja är i korthet en distribuerad databas som upprätthåller en växande lista med ordnade poster, så kallade “block”. Dessa poster kan till exempel vara transaktioner av kryptovalutor eller NFT:er mellan olika plånboksadresser.

Blockkedjans block skapas genom ett decentraliserat nätverk av noder som validerar transaktionerna. För att en aktivitet ska kunna genomföras på blockkedjan måste en majoritet av dess noder nå konsensus, dvs vara “överens”. Det kan exempelvis röra sig om ifall en viss transaktion ägt rum, eller priset på en viss transaktion. (läs mer i artikeln hur fungerar en blockkedja)

Olika blockkedjor har olika s.k. konsensusmekanismer, d.v.s. de använder sig av olika metoder för att komma överens om vad som skall skrivas till blockkedjan. Ethereumnätverkets blockkedja som är en av det mest etablerade och välkända blockkedjenätverken har hittills använt sig av konsensusmekanismen som bygger på s.k. “bevis på arbete”; engelska “Proof-of-Work”. Om knappt en månad kommer dock Ethereum-blockkedjan gå över till en konsensusmekanism som bygger på “bevis på insats”; engelska “Proof-of-Stake”.

Det finns många anledningar till att detta är ett viktigt ögonblick för krypto/Web3-världen, och enligt oss är dessa de viktigaste anledningarna du bör ha koll på:

  1. The Merge minskar avsevärt koldioxidavtrycket för Ethereum-blockkedjan. Den klassiska “Proof of Work” mekanismen som hittills använts av Ethereum blockkedjan bygger på att noderna tävlar om att validera transaktioner. Detta har inneburit att blockkedjan kräver en avsevärd mängd energiförbrukning i takt med att nätverket och blockkedjan växer. Detta har ofta använts av media för att porträttera blockkedjeteknik som en stor miljöbov. Det finns därför många människor där ute som har negativa associationer till Web3 av miljöskäl. I och med The Merge kommer dock detta att förändras radikalt. Då Ethereum migrerar till “proof of stake” kommer det nämligen inte längre att krävas att så kallade “miners” driver stora energikrävande beräkningsanläggningar för att säkra Ethereum-blockkedjan. Det har argumenterats mycket om detta, men faktumet kvarstår; The Merge tar bort oron kring klimatpåverkan för den största och mest använda smarta kontraktsblockkedjan. Detta är en stor framgång för Web3.
  2. Den andra stora innebörden av The Merge är att saldot mellan utbud och efterfrågan för Ethereum-tokens kommer att förändras dramatiskt. I ett proof of work-system spenderar gruvarbetare betydande summor pengar för att driva stora energikrävande datoranläggningar för att säkra kedjan. Dessa belönas med tokens (i Ethereums fall är dessa ETH-tokens), vilket innebär att de måste sälja majoriteten av dessa tokens för att betala sina elräkningar och hårdvarukostnader. I ett proof of stake-system satsar validatorer istället betydande mängder av nätverkets token (i Ethereums fall är dessa ETH) och riskerar att förlora dem om en dålig transaktion valideras. Kostnaderna förknippade med insatsen är oftast mycket små, så de tokens som tjänas in från insatsen behålls för det mesta, eller satsas igen, istället för att säljas. Vi har sett många potentiella scenarion målas upp av hur denna förändring kommer att utspela sig, och vår uppfattning är att Ethereums dagliga kostnader för att säkra blockkedjan kommer att minska från ungefär 20 miljoner dollar till ungefär en halv miljon dollar. Denna förändring i utbud/efterfrågan kommer sannolikt att resultera i en avsevärt annorlunda dynamik för priset av Ethereumnätverkets kryptovaluta ETH, i förhållande till exempelvis amerikanska dollar och Bitcoin.
  3. Proof-of-Stake-system (av vilka de redan finns många på marknaden som Solana, Avalanche, etc) anses säkrare eftersom sannolikheten för en så kallad 51%-attack är betydligt lägre. Vi kommer inte att lägga ut argumentet för detta i denna artikel, men det räcker med att säga att Ethereum går över till en konsensusmekanism som många anser vara mer motståndskraftig mot attacker, vilket gör den ännu säkrare än den har varit.

Det finns några intressanta bieffekter av denna händelse. Den nuvarande Ethereum-blockkedjan som använder Proof-of-Work kommer inte att försvinna. Denna blockkedja, som många kallar ETH POW, skulle exempelvis kunna bygga en gemenskap omkring sig och leva vidare för att ge värde till utvecklare och andra intressenter. Detta har bland annat redan hänt i Bitcoin-gemenskapen några gånger och en gång tidigare inom Ethereum-gemenskapen. Innehavare av ETH vid tidpunkten då The Merge inträffar kommer att få ETH POW-tokens som ett resultat av denna “fork” (en “fork” eller “gaffel” sker när det görs en förändring av en blockkedjas grundläggande regler eller protokoll). När detta händer delar sig kedjan. Dessa ETH POW-tokens kan förlora allt sitt värde eller bli mycket värdefulla över tid. Det finns egentligen inget sätt att veta hur ETH POW kommer att utvecklas, det beror helt på hur gemenskapen kring nätverket agerar.

Sammantaget är detta förmodligen den viktigaste förändringen som en storskalig blockkedja någonsin har genomgått. Det är inte utan risk och det finns en chans att det inte går så smidigt som man hoppas. Ethereums kärnutvecklare har arbetat och förberett detta skifte i många år, har distribuerat ett stort antal “testnät” och de är övertygade om att de kan genomföra detta nästa månad. Krypto och Web3-världen kommer att följa utvecklingen noga och vi hejar på dem. Vi på NFT.se tror att detta är ett mycket viktigt ögonblick för hela Web3 sektorn och att detta kommer att vara väldigt positivt om saker och ting går som planerat.

Översatt originalartikel: https://avc.com/2022/08/the-merge/