Web3-Projekt

Tokenisering av CO2 utsläpp

Trust Anchor Group är ett av bolagen som istället för blockkedjor använder sig av egna distribuerade ledgers. Nu bygger de en distribuerad ledger för tokenisering av CO2 utsläpp.
Tokenisering av CO2 utsläpp
Du läser:  
Tokenisering av CO2 utsläpp

Trust Anchor Group heter det Stockholmsbaserade bolaget som arbetar med tokenisering av fysiska tillgångar. I sitt senaste projekt som beräknas att lanseras under Q1 2023 tokensierar de CO2 utsläpp tillsammans med det svenska bolaget Creturner. Vi träffade Mateo Florez från Trust Anchor Group för att ta reda på hur exakt CO2 utsläppen tokeniseras och varför.

Distribuerade ledgers > blockkedjor (den underliggande teknologin)

Till skillnad från de flesta andra projekt vi skriver om använder sig Trust Anchor Group inte av någon blockkedja, utan bygger istället helt egna distribuerade liggare för sina NFT:er. Detta gör de på en projektbasis. Varje projekt för CO2 NFT:erna kan ha sin egen ledger. Till exempel har en laxodling som de tokeniserat i Chile sin egen ledger.

Mateo Florez

Vad innebär det egentligen?

”Det innebär att våra smarta kontrakt faktiskt är smarta, och lagligt bindande. För att interagera med våra smarta kontrakt måste man genomgå en KYC process och identifiera sig. Det är för att kontrakten faktiskt skall kunna genomdrivas enligt lag. Alla transaktioner signeras dock kryptografiskt, och man behöver inte dela sin identitet med sin motpart”

säger Florez.

CO2 NFT:er

Hur fungerar dessa CO2 NFT:er egentligen? Det svenska bolaget Creturners huvudverksamhet är att förvandla biomassa till aktivt kol genom en process man utvecklat. När man använder sig av biomassa kan man väldigt noggrant mäta hur mycket CO2 man kompenserar för, till skillnad från t.ex. plantering av träd. Dessa CO2 NFT:er är EU-certifierade och bolag kommer kunna köpa tokens för att klimatkompensera. I samband med CO2 NFT:erna bygger Trust Anchor Group även en räntebärande NFT bunden till CO2 NFT:n. Ränte-NFT:n kommer vara baserad på en faktisk fond med räntebärande tillgångar. ”Det är ännu inte fastspikat exakt hur fonden kommer se ut, men på grund av reglering måste den troligtvis vara baserad i t.ex. Schweiz” säger Florez. 

En smartare process med hjälp av smarta kontrakt och NFT:er

Varför behöver man tokenisera CO2-kompensering? När man förvandlar biomassa till aktivt kol för att kompensera för CO2 utsläpp kan man som sagt mäta väldigt noggrant hur mycket CO2 man kompenserar. Med hjälp av Internet of Things (IoT) verktyg och en “state”-maskin (state machine = mjukvara som på basis av insatta värden konstaterar stadiet av något) kan man följa med kompenseringsprocessen i realtid. På så vis kan vi också programmera en väldigt effektiv escrow tjänst. Tänk dig att du har köpt CO2 NFT:er för $100k dollar, men processen bara genomförts till 30% och det uppskattas ta ytterligare tre månader tills processen kan slutföras. State-maskinen kan då hämta datat från IoT sensorerna och kommunicera denna information till det smarta-kontraktet, som i detta fall endast skickar $30k dollar till Creturner eftersom processen bara är genomförd till 30%. ”När vi fått IoT teknologin och de smarta kontrakten på plats är allting lagligt bindande och sker automagiskt” säger Florez.

 

Vi ser fram emot lanseringen av CO2 NFT:erna som förväntas ske någon gång i Q1 2023. Trust Anchor Group har en intressant infallsvinkel till att tackla problemen med skalbarhet och tillit som blockkedjor som Ethereum har. Det återstår att se ifall federerade system med KYC processer och kryptografiska signeringar är skalbart.