Guider

Vad är en NFT egentligen?

Vad är NFT och vad står det för? I den här artikeln går vi på ett enkelt sätt igenom vad en NFT är, varför de är viktiga att förstå och hur de kan användas både idag och i framtiden.
Vad är en NFT egentligen?
Du läser:  
Vad är en NFT egentligen?

Bild från investing.com

Vad är NFT egentligen?

En NFT eller Non-Fungible Token (icke-fungibla tokens) har det senaste året dykt upp mer eller mindre överallt. Det kan handla om allt från konst, musik, mode eller tillgång till ett personligt recept skrivet av din favoritkock som du nu har möjlighet att äga i form av en digital tillgång. 

En NFT eller Non-Fungible Token (icke-fungibel token) är en unik digital tillgång vars ägarskap spåras på en blockkedja.

Begreppet icke-fungibel kan vara svårt att greppa då i vi sällan använder fungibilitet när vi pratar om fysiska objekt, men man kan säga att icke-fungibel är samma sak som icke- utbytbar. Tänk dig följande scenario där du precis har handlat och ska få tillbaka 1 kr i växel. Du kommer inte be kassörskan om en speciell en krona, utan nöjer dig med den du får. Det kvittar alltså för dig vilken krona kassörskan ger dig eftersom alla enkronor är lika mycket värda - med andra ord är dessa kronor utbytbara.

En NFT däremot är en digital tiIlgång krypterad på en blockkedja och är icke utbytbar tack vare dess unika kod och identifierande information som registreras i smarta kontrakt. Denna unika kod används som ett ägarbevis som man inte kan manipulera. En NFT myntas (skapas) genom ett smart kontrakt av ett digitalt objekt som kan representera både digitala och fysiska objekt.

De flesta NFT:er skapas och handlas på Ethereum blockkedjan, men i praktiken kan man skapa NFT:er på vilken blockkedja som helst som understödjer smarta kontrakt.

Digitalt ägande

NFT:er anses vara en fundamental byggsten i Web3, då man anser att digitalt ägande är nyckeln till framtiden för internet. För att förstå det hela bättre behöver vi titta på internets utveckling i tre steg. I Web1 var majoriteten av användarna passiva konsumenter som “läste” befintligt innehåll som oftast var statiskt.  Web2, där vi befinner oss idag har varit fokuserat på interaktionen mellan användare och information där man nu inte enbart kan läsa, utan “läsa och skriva”, med andra ord skapa eget content. I Web3 lägger man till möjligheten till digitalt ägande och resultatet blir “läsa, skriva och äga”. Det är nu NFT:er blir viktiga eftersom man med hjälp av dessa kan bevisa och utöva äganderätter över digitala tillgångar på ett enkelt sätt. Man har alltså möjligheten att t.ex. äga sin egen data och sitt content som man skapar, såsom bilder som man laddar upp på olika plattformar, istället för att det är plattformen som äger det. 

Vad är intressant med NFT:er?

Vem som helst kan mynta, äga och handla NFT:er. Denna teknologi bygger grunden för nya och mer effektiva system då man inte är i behov av mellanhänderna som krävs i mer traditionella kommersiella och finansiella system. I de traditionella systemen är all handel baserad på tillit bland människor, och mellanhänder krävs för att uträtta transaktioner. För att exemplifiera, när du köper aktier av en aktiemäklare handlar den personen i sin tur med en investeringsbank och inom musikvärlden betalar du Spotify som sedan betalar ett skivbolag som i sin tur betalar artisten du lyssnat på. 

Det finns även möjligheter att demokratisera investeringar med hjälp av NFT:er ifall man omvandlar den fysiska tillgången till en digital tillgång. Man kan då fördela tillgångar som fastigheter i mindre delar. Det är mycket lättare att dela upp en digital fastighet mellan flera ägare än en fysisk. Detta koncept behöver inte, och kommer inte, att begränsas till fastigheter; det kan sträcka sig till andra tillgångar, till exempel konstverk eller musik. En tavla behöver alltså inte ha enbart en ägare. Den digitala motsvarighet av den fysiska tavlan kan ha flera ägare, var och en ansvarig för en del av målningen. 

Ett annat exempel på samägande som möjliggörs av NFT:er är musik. Svenska anotherblock tillåter vem som helst att gå samman med andra och samäga sin favoritmusik. Varje gång låten spelas, kommer du som äger låten att tjäna royalities. Sådana arrangemang skulle kunna öka värdet, intäkter och framförallt göra konst och musik mer tillgängligt för oss alla. 

Bild: anotherblock

NFT:er och konst

En av de största anledningarna till att äga NFT-konst är möjligheterna det skapar för artisterna. NFT:er har varit revolutionerande för försäljningen av konst för digitala konstnärer då köparna kan påvisa att de verkligen äger objektet, något som inte varit möjligt på samma sätt tidigare. Vidare kan konsten säljas direkt till köparna utan mellanhänder vilket innebär att artisterna kan tjäna mer pengar och därmed leva på sin konst. Det finns också möjligheter att skapa smarta kontrakt som gör att de kan tjäna royalties (t.ex. 10% på alla framtida försäljningar). 

Digital konst kommer med stor sannolikhet växa i popularitet i samband med utvecklingen av Metaversum, en virtuell motsvarighet av verkligheten. Precis som att vi vill visa upp konst i våra hem som som reflekterar vad vi tycker är vackert eller i vissa fall att vi har råd med väldigt unika (och dyra) tavlor spås det att man kommer vilja göra samma sak i sitt hem i Metaversum. 

NFT:er och spel

Ett användningsområde för NFT:er inom gamingvärlden som vuxit sig stort och som många tror kommer att växa ytterligare är skins och in-game items. Ett skin är utseendet på en karaktär eller ett föremål i ett spel. I de flesta populära spelen kan man byta skins på sina figurer - ena dagen vill man kanske ha rosa kläder och grönt hår medan man nästa dag vill ha ett helt unikt skin som säljs för tusentals kronor. Kruxet är många gånger att när du köper ett skin i ett spel kan du inte flytta det till ett annat spel, vilket begränsar användbarheten. Men om man omvandlar skins till NFT:er behöver du inte ha 10 skins i varenda spel du spelar, utan kunde ha 10 skins som du flyttar mellan olika spel. Handeln av skins är del av en marknad som värderas till 50 miljarder dollar. Marknaden väntas fortsätta växa och potentialen är enorm. Trenden kommer att ha en stor betydelse för hur spel och skins utvecklas framåt.

Varför vill man äga NFT:er

Ett samlarobjekt får sitt värde av flera olika anledningar, det kan vara kopplat till dess historia och kulturella värden, deras korta existens samt sällsynthet eller till och med för att de har ett speciellt tryckfel! Ett exempel på samlarobjekt är frimärken och världens dyraste frimärke, The British Guiana 1c Magenta är värderat till 9 miljoner euro tack vare sin sällsynthet och symbolik. Ett annat exempel är pokemon-kort och hockeykort som man samlar och byter med sina vänner.NFT:er har det senaste året blivit populära samlarobjekt och kan egentligen ses som digitala motsvarigheter på traditionella samlarobjekt som frimärken eller hockeykort. Många av de första NFT-kollektionerna som skapades och därmed har en historisk betydelse, t.ex. CryptoPunks säljs idag för stora summor.

Vi får många frågor om varför man man vill lägga pengar på NFT:er som samlarobjekt när man likväl kan ta en skärmdump på den. Det är självklart upp till var och en och för många räcker det att veta att det är de som äger just det objektet, även om alla har tillgång till det. 

För en del personer är NFT:er ett sätt att investera på där man spekulerar kring värdet på den specifika NFT:en och tror att det kommer ske en värdeökning. Under 2021 hörde vi ofta personer som tjänat stora pengar på att köpa och sälja NFT:er men marknaden är volatil och mycket tyder på att det är svårare att tjäna snabba pengar på NFT:er idag. Med det sagt säljs vissa NFT:er till otroliga summor, t.ex. nedan World of Women som såldes för 6,2 miljoner SEK. 

Bild: World of Women #9248

En av de största anledningarna till att man vill äga en viss NFT är att den NFT:n kommer med speciella utilities (förmåner). Bland de mest populära utilities som finns är projekt som erbjuder en stark social gemenskap. Det kan vara att man får vara med och bestämma över projektets framtid, får delta i events eller köpa exklusiva varor - något som enbart är tillgängligt för de som äger NFT:er i projektet. Då många NFT-projekt är fokuserade på specifika ämnen möjliggör det att hitta andra med samma intressen och blir därmed ett sätt att visa sin identitet. Ett spännande projekt att följa som fokuserar mycket på den sociala biten är det svenska NFT-projektet World of Alidia som vill se fler kvinnor i Web3 och planerar att starta en fysisk hub för deras medlemmar. 

Bild: World of Alidia NFT- konstverk

Användningen av NFT:er är precis i sin linda och för många kan det verka som att NFT:er enbart är digitala bilder på apor som säljs för miljontals kronor. Vi hoppas att ni efter att ha läst denna artikel har fått en mer nyanserad bild av vad en NFT är och kan vara. 

Som nämnt tidigare så möjliggör NFT:er ett enkelt sätt att verifiera digitalt ägande vilket vi på NORN tycker är oerhört spännande. Precis som man äger fysiska objekt för att visa sin identitet, vad man tycker är viktigt och värderar kan man med NFT:er göra detsamma i den digitala världen och i takt med att Metaversum kommer att utvecklas kommer det “digitala jaget” också bli viktigare. Vi på NORN tror att NFT:er kommer ha en inverkan även på näringslivet och samhället i stort där man kommer se nya ekonomiska modeller som utvecklas. Tänk bara  tillbaka på vilka stora förändringar som skedde i samband med Web2. Plötsligt kunde man köpa kläder online vilket skapade helt nya konkurrenter och förutsättningar för de flesta företag. Vi spenderade tid med att prata med okända människor från hela världen när sociala medier lanserades. Vi ser fram emot att följa resan tillsammans med er läsare!