Guider

Vad är en decentraliserad kryptobörs?

Decentraliserade kryptobörser, eller DEX:er, är marknadsplatser som fasiliterar kryptotransaktioner direkt mellan användare. I denna artikel lär du dig allt du behöver om DEX:er.
Vad är en decentraliserad kryptobörs?
Du läser:  
Vad är en decentraliserad kryptobörs?

Vad är en Decentraliserad Börs (DEX)?

Notera att detta är en avancerad artikel. Om du inte ännu läst vår introduktion till DeFi, gör det först här.

En decentraliserad börs (DEX från engelskans Decentralized Exchange) är en kryptobörs som fungerar på ett decentraliserat sätt, det vill säga att den inte är beroende av en tredje part för att bevara användarnas pengar eller uppehålla handeln. 

Istället sker affärerna direkt mellan användare (peer-to-peer) genom en automatiserad process som drivs av smarta kontrakt. Detta ger användarna möjlighet att behålla kontroll över sina tillgångar under affärsprocessen.

En av de främsta fördelarna med DEX:er är att de erbjuder ökad säkerhet, eftersom de inte håller användarnas tillgångar och inte kräver att personlig information delas. De erbjuder också en större grad av anonymitet, eftersom användare inte behöver skapa konton eller gå igenom KYC processer.

DEX:er har ökat i popularitet under de senaste åren, eftersom de erbjuder ett alternativ till traditionella börser. DEX:er har också sina egna utmaningar, såsom låg likviditet och ett begränsat utbud av tillgångar.

Finns det olika sorters DEX:er?

Största delen DEX:er ser likadana ut på utsidan, men mekanismerna som driver dem kan variera väldigt mycket. Här är några av de vanligaste DEX:erna:

 1. Automatiserad MarketMaker (AMM). Denna typ av DEX använder en matematisk formel, känd som likviditetspool, för att automatiskt matcha köpare och säljare och bestämma priset på affären. Det mest välkända exemplet på en AMM DEX är Uniswap.
 2. Orderboks-DEX: Denna typ av DEX fungerar på ett liknande sätt som en traditionell börs, med en matchningsmotor som parar köpare och säljare baserat på det pris de är villiga att betala eller ta emot. Orderboken listar alla order som inte fyllts och visar på så sätt det aktuella marknadspriset.
 3. Hybrid DEX: Som namnet antyder, kombinerar en hybrid DEX element från både en AMM och en orderboks-DEX. Den tillåter användare att handla med antingen en AMM eller en orderbok, beroende på deras preferens.
 4. Centraliserad-decentraliserad DEX (CDEX): En CDEX är en hybridbörs som kombinerar säkerheten och anonymiteten av en DEX med likviditeten och användarupplevelsen av en centraliserad börs. Den fungerar som en DEX, men är beroende av en centraliserad enhet för att hantera vissa aspekter av börsen, såsom orderboken eller matchningsmotorn.

Det är värt att notera att DEX:er fortfarande är en relativt ny och snabbt föränderlig arena, och det dyker hela tiden upp nya typer och varianter av DEX:er.

Vilka är de största DEX:erna?

1. Uniswap 

Uniswap är en AMM DEX byggd på Ethereum-blockkedjan. Den är känd för en enkel användarupplevelsen och låga avgifter. Volymen under de senaste 7 dagarna: $3,2 miljarder dollar.

2. Curve

Curve är en AMM DEX som fokuserar på stablecoins. På Curve kan användare handla med en mängd olika stablecoins med låga avgifter. Volym under de senaste 7 dagarna: $1,27 miljarder dollar.

3. Pancake Swap

Pancake Swap är en AMM DEX som tillåter användare att köpa och sälja en mängd BSC-baserade tokens med hjälp av en likviditetspool. Volym under de senaste 7 dagarna: $659 miljoner dollar.

4. DODO 

DODO är en DEX byggd på Ethereum-blockkedjan. Det är ännu en AMM DEX som tillåter användare att köpa och sälja en mängd ERC-20-tokens med hjälp av en likviditetspool. Volym under de senaste 7 dagarna: $501 miljoner dollar.

5. Sushiswap

Sushiswap är en fork av Uniswap som fungerar på ett liknande sätt, men med några extra funktioner och en styrningsstruktur som ger innehavare av SUSHI-token möjlighet att rösta om utvecklingsbeslut. Volym under de senaste 7 dagarna: $171 miljoner dollar.

Det är värt att notera att denna rangordning är aktuell just nu, men kan ändras över tid eftersom industrin rör sig väldigt snabbt.

Hur fungerar en AMM DEX?

En Automatisk MarketMaker (AMM) DEX är en typ av DEX som använder sig av en likviditetspool, för att automatiskt matcha köpare och säljare och bestämma priset på affären.

Så här fungerar en AMM DEX vanligtvis:

 1. Användare ansluter sina plånböcker till DEX-plattformen och bläddrar bland tillgängliga tokens.
 2. De väljer den token de vill köpa eller sälja och anger önskat belopp.
 3. DEX-plattformen använder en formel för att beräkna priset på affären baserat på utbud och efterfrågan på vald token.
 4. Om användaren bestämmer sig för att gå vidare med affären, utför DEX-plattformen affären automatiskt med hjälp av ett smart kontrakt.
 5. Affären slutförs och användarens plånbok krediteras med det köpta tokenet eller debiteras för det sålda tokenet.

AMM DEX:er erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella börser, inklusive snabb och enkel handel, låga avgifter och möjligheten att handla med ett brett sortiment olika tillgångar. Dock kan de också ha vissa begränsningar för användaren, såsom minskad likviditet och att du endast kan placera marknadsorder.

Finns det några fördelar med att använda en DEX?

Här är några av fördelarna med att använda DEX:er:

 1. Ökad säkerhet: DEX:er håller inte användarnas tillgångar och kräver inte att personlig information delas, vilket innebär att de erbjuder en högre säkerhetsnivå jämfört med centraliserade börser.
 2. Större anonymitet: DEX:er kräver inte att användare skapar konton eller går igenom en KYC-process, vilket ger en större grad av anonymitet.
 3. Användarkontroll: Med DEX:er behåller användare kontrollen över sina tillgångar under tiden de handlas, eftersom handeln sker direkt mellan användare (peer-to-peer) via smarta kontrakt.
 4. Tillgång till ett större utbud av tillgångar: DEX:er erbjuder ofta ett större utbud av tillgångar jämfört med centraliserade börser, eftersom de inte begränsas av reglerande krav eller begränsas av de tillgångar de kan lista.
 5. Lägre avgifter: DEX:er har ofta lägre avgifter jämfört med centraliserade börser, eftersom de inte behöver täcka kostnaderna för att upprätthålla en centraliserad infrastruktur.

DEX:er är relativt nya och kan ha risker och osäkerheter förknippade med dem. Som med alla börser är det viktigt att användarna är medvetna om riskerna och gör sin egen research innan de använder en DEX. Se också till att du förstår villkoren för plattformen innan du gör några affärer.

Nu har du lärt dig grunderna för decentraliserade börser, vilket innebär att du är mer bekant med DeFi än 99% av människor!