Guider

Vad är NFT konst?

Lär dig mer om NFT-konst och dess fördelar i vår guide. Lär dig hur NFT:er erbjuder verifierad ägande, eliminering av mellanhänder och möjligheten för vem som helst att gå med i konstmarknaden. Utforska hur du skapar och säljer din egen NFT-konst och den framtida potentialen av denna innovativa teknik inom konstvärlden.
Vad är NFT konst?
Du läser:  
Vad är NFT konst?

Är inte alla NFT:er konst?

Nej.

Är alla NFT:er bilder?

Nej.

Okej, men varför pratar vi konstant om NFT-konst?

Ja du, i den här guiden kommer vi att belysa NFT-konst, vad det är och vad det inte är.

I verkligheten skiljer sig inte NFT-konst från annan digital konst. NFT-teknologi är helt enkelt en ny teknisk standard för att skapa, lagra och äga digitala tillgångar. Men framväxten av NFT-teknologi har skapat nya nischmarknader för digital konst. Det skulle kunna argumenteras att utan NFT-teknologi skulle vi aldrig ha sett fenomen som Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks och Pudgy Penguins bli en sådan kulturell sensation.

Varför ser vi så många konstverk som porträtteras som NFT:er? Jo, den här nya tekniska standarden tillåter tre viktiga fördelar som råkar passa konstmarknaden perfekt.

Fördelar med NFT-konst

Världen av NFT-konst ger möjligheter för samlare, konstnärer och investerare. De största fördelarna med att tokenisera din konst är:

Eliminering av mellanhänder: Med NFT:er behöver digitala skapare inte förlita sig på en konstgalleri eller utställningslokal för att representera och sälja sitt arbete. De behöver heller inte gå igenom agenter och auktionshus. Istället säljer en digital konstnär ett konstverk direkt till en köpare. Denna process ger konstnärer mer kontroll över sitt eget arbete.

Verifierad ägande och äkthet: NFT-samlingar handlas på olika tekniksystem som förhindrar dataintrång och ändringar. Detta gör NFT-marknaderna högt säkra, eftersom det är omöjligt att ändra eller radera ett konstverk. Som former av krypto-konst ger också NFT-försäljningar ägande- och äkthetsverifiering genom att visa skaparen, ägaren och konstverkets mintingdatum och tid på blockkedjan.

Möjligheter till diversifiering: Konst betraktas av många som en spekulativ tillgångsklass. NFT:er är inte aktier och obligationer, men de ger en möjlighet för vem som helst att gå in på konstmarknaden. Medan NFT:er har sina egna risker, som fluktuerande återförsäljningspriser, möjliggör de för dig och mig att äga en annan typ av tillgång.

Vad är NFT-konst?

NFT-konst är en digitaliserad konstverk som har tokeniserats på en blockkedja. Dessa digitala filer har ofta ingen fysisk kopia; istället existerar de i den digitala världen där investerare och konstsamlare kan köpa och sälja dem. I vissa fall kan NFT:er också komma med fysiska kopior, det är upp till konstnären att bestämma.

Om du vill lära dig mer om vad NFT:er faktiskt är och vilka användningsområden som är intressanta just nu, läs vår guide här.

Hur man skapar och säljer NFT-konst

Att skapa NFT-konst kräver en kombination av kreativitet och teknologi. Här är stegen för att skapa och lista din egen NFT-konst:

Skapa ditt konstverk: experimentera med olika programvaror för att skapa en digital konst som kommer att resonera med andra. Du kan göra ett konstverk i form av en ljud-, video- eller visuell fil, upp till dig!

Bestäm dig för en marknadsplats: Det finns två huvudtyper av NFT-marknadsplatser: kurerade plattformar och self-serviceplattformar. Kurerade plattformar serverar högkvalitativa verk och har därför högre transaktionsavgifter och mindre royaltyflexibilitet. Self-serviceplattformar är bättre för den vardagliga NFT-skaparen som vill ha flexibilitet med sina royalties. Läs mer om NFT-marknadsplatser här.

Observera eventuella transaktionsavgifter: De flesta NFT-utrymmen har "gas" avgifter associerade med varje transaktion. Dessa avgifter varierar och visas vanligtvis under varje steg av skapandet och uppladdningen av NFT-verk. Till exempel kräver minting, försäljning och köp av NFT-projekt gasavgifter.

Installera en digital plånbok: För att utföra transaktioner över NFT-marknadsplatser måste du ha en digital plånbok. Köp och försäljning av digital konst kräver kryptovaluta. Du kommer att använda kryptovaluta för att köpa NFT:er och betala gasavgifter. Välj en kryptovalutaplånbok du kan ladda upp till både din stationära och mobila enheter och anslut din plånbok till en NFT-plattform.

Ladda upp din digitala konst: Färdigställ din konstsamling och överför verken till NFT-tokens via din valda marknadsplats. I NFT-utrymmet kan du ladda upp nya objekt i form av JPG: er, PNG: er, ljudfiler, GIF: er osv. Efter uppladdning av en token, skapa ett namn för den och välj utgåva: utgåva-token eller fristående token.

Om du vill lära dig mer om tokenisering av din konst, läs vår steg-för-steg guide här.

Framtiden för NFT-konst

Potentialen för NFT-konst är enorm. NFT-teknik ger konstnärer ett nytt sätt att kommersialisera sitt arbete och ger samlare en unik möjlighet att äga och visa digital konst. NFT-konst står dock också inför ett flertal utmaningar, som t.ex. reglering och potential för bedrägeri.

NFT:er är för närvarande under granskning i de flesta regeringar och parlament, och det återstår att se om NFT:er kommer att kategoriseras som värdepapper eller inte. Denna kategorisering kan ha en enorm påverkan på hur NFT:er tillåts skapas och distribueras framöver.

Användningen av NFT:er inom konst har också lett till oro för bedrägerier, där vissa konstnärer hävdar att deras arbete har blivit felaktigt representerat eller stulet, eller bedragare försöker lura konstnärer på pengar (läs vår artikel här). Trots dessa utmaningar är det troligt att NFT-konst kommer att fortsätta växa i popularitet de kommande åren. Energiförbrukningen som krävs för att bryta och behandla blockchain-transaktioner har länge debatterats i NFT-världen, men sedan den största nätverket för NFT, Ethereum, framgångsrikt övergick till proof-of-stake, har energiförbrukningen minskat med -99,99%. 

Slutsats

Sammanfattningsvis är NFT-teknik en ny teknologisk standard som gör det möjligt att tokenisera digitaliserad konst på en blockkedja, vilket ger verifierat ägande och certifikat på autenticitet.

NFT:er erbjuder konstnärer och samlare ett unikt sätt att kommersialisera och äga digital konst, vilket eliminerar behovet av mellanhänder och ger möjligheter till diversifiering.

Även om NFT-konst står inför utmaningar som möjligt bedrägeri och oro över energiförbrukning, är det troligt att den kommer att fortsätta växa i popularitet i konstvärlden. Med sin potential att störa den traditionella konstmarknaden och ge nya möjligheter för både konstnärer och samlare, representerar NFT-konst en spännande front i världen av digital konst.