Guider

Vad är smarta kontrakt och hur fungerar de?

I denna artikel får du lära dig vad ett smart kontrakt är och hur ett sådant fungerar. Smarta kontrakt är essentiella för blockkedjeteknologins utveckling, och möjliggör fullt automatiserade transaktioner.
Vad är smarta kontrakt och hur fungerar de?
Du läser:  
Vad är smarta kontrakt och hur fungerar de?

Bild från blockgeeks

Vad är ett smart kontrakt?

Varje dag skrivs och uppfylls miljontals kontrakt. Det kan vara alltifrån en affärsöverenskommelse till ett köp i butik. Kontrakt är en grundpelare för ett fungerande samhälle. 

Ett smart kontrakt, precis som alla kontrakt, fastställer villkoren för ett avtal. Smarta kontrakt är egentligen kod som är lagrade på en blockkedja, såsom Ethereum, och verkställs automatiskt när förutbestämda villkor uppfylls. Det är alltså detta som göra smarta kontrakt “smarta” - att villkoren fastställs och verkställs som kod som körs på en blockkedja, snarare än manuellt på papper. 

Det finns flera fördelar med smarta kontrakt. Eftersom de är lagrade på en blockkedja kan man dra fördel av den säkerhet och tillförlitlighet som genereras på ett distribuerat och decentraliserat nätverk samt att  transaktionerna är spårbara och oåterkalleliga. Då smarta kontrakt är digitala och automatiserade behöver man inte spendera tid på  pappersarbete och inte heller slösa tid på att rätta till fel som kan uppstå vid ifyllning av dokumentation för hand. Vidare möjliggörs pålitliga transaktioner och avtal genomförs mellan olika parter utan behov av en mellanhand. 

I denna artikel kommer vi främst utgå från smarta kontrakt baserade på Ethereum, eftersom det är den första och mest använda blockkedjan som understödjer smarta kontrakt.

Hur fungerar ett smart kontrakt?

Den mest använda metaforen för att förklara hur smarta kontrakt fungerar är godisautomater. Det sägs att godisautomaten är det äldsta smarta kontraktet eftersom korrekta inputs genererar ett specifikt utfall. I kod kunde man skriva ut det på följande sätt:

pengar + val av godis = godis skickas och rätt växel betalas tillbaka

Precis som att godisautomaten ersätter en godisbutik kan smarta kontrakt ersätta mellanhänder i flera industrier. Ett exempel är aktiehandeln där stora banker fortfarande agerar mäklare åt fonder. Med hjälp av smarta kontrakt skulle fonderna kunna exkludera bankerna och skapa kontrakt direkt med sina kunder och de två parterna skulle vara säkra på att kontraktet inte börjar gälla ifall villkoren inte är uppfyllda. Detta i sin tur skulle leda till effektivare prissättning utan onödiga avgifter och lägre transaktionskostnader.

Picture wallstreetmojo

I fall då informationen i ett kontrakt är extra känslig eliminerar man bort risken att information manipuleras för personlig vinning då det inte finns någon tredje part som är involverad. 

Vem som helst kan skriva ett smart kontrakt och ladda upp det på Ethereum nätverket. Det enda som krävs är att du kan programmera rätt språk (Solidity på Ethereum) och har tillräckligt med ETH för att betala “gas fee” för transaktionen.

  • Koden som är grunden till ett kontrakt är transparent och offentligt verifierbar, vilket innebär att alla intresserade kan se vilken logik ett smart kontrakt följer samt verifiera dess funktionalitet.
  • Varje dator i nätverket (eller "nod") lagrar en kopia av alla befintliga smarta kontrakt och deras nuvarande status tillsammans med blockkedjan och transaktionsdata. 
  • När ett smart kontrakt tar emot till exempel pengar från en användare verkställs dess kod av alla noder i nätverket för att nå konsensus om resultatet. Det är detta som gör att smarta kontrakt kan köras säkert utan någon central auktoritet.
  • När kontrakten väl har distribuerats på en blockchain kan smarta kontrakt i allmänhet inte ändras, inte ens av deras skapare. Detta hjälper till att säkerställa att de inte kan manipuleras eller avslutas.

Hur kan smarta kontrakt användas?

Användningsområdena för smarta kontrakt är många och sträcker sig från enkla transaktioner som att flytta pengar mellan två entiteter till mer komplexa fall. Nedan går vi igenom två exempel som vi tycker är spännande.

De flesta av oss har varit med om att ett flyg varit försenat och det kan vara en djungel att få sina pengar utbetalda från försäkringsbolaget och här kan smarta kontrakt underlätta processen i många aspekter. Låt säga att du är på flygplatsen och ditt flyg är försenat. Ditt försäkringsbolag tillhandahåller reseförsäkringar genom ett smart kontrakt som är kopplat till databasen som registrerar flygstatus såsom förseningar. Villkoret för att försäkringen ska börja gälla är en försening på två timmar eller mer. Vid en försening skickas det smarta kontraktet tillsammans med den registrerade flygstatusen till nätverket för utvärdering. Om alla noder i nätverket kommer fram till samma resultat kommer pengarna per automatik att betalas ut till ditt konto, oavsett vad försäkringsbolaget hävdar. Du slipper även allt pappersarbete.

I många länder runtom i världen är valfusk vanligt förekommande. Ett traditionellt röstningssystem kan utsättas för identitetsbedrägeri, felräkningar eller partiskhet från involverade tjänstemän. Användet smart kontrakt i röstningsprocessen kan eliminera många av dagens problem. Ingen väljare kan rösta från en annan digital identitet än sin egen. Räkningen av röster går inte att manipulera då varje röst registreras på en blockkedja och valideras av ett blockkedje nätverk, rösterna räknas automatiskt utan en tredje part och den manuella processen elimineras. Mer exempel på smarta kontrakt finns att hitta i CryptoRunner's Defi-guide, kapitel 2.

Många tror att användandet av smarta kontrakt har möjligheten att disruptera flera branscher den kommande tiden tack vare de många fördelar de har jämfört med traditionella kontrakt. Banker, försäkringar, energibranschen, telekommunikation, utbildning, musik och konstbranschen är några av de industrier som redan börjat anamma smarta kontrakt. 

Vi ser fram emot att följa resan tillsammans med er!